<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:monospace,monospace"><b style="font-weight:normal" id="gmail-docs-internal-guid-f8043a9c-7fff-1074-4a12-faaae5d01709"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Dobrý den/ahoj,</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">dovolím si trochu širší úvod k dotazu dole: Jedno z mých osobních “témat” pod OSM je dohledávání a dokumentace pozůstatků obcí zaniklých po 2. světové válce po vysídlení jejich německých obyvatel v regionech bývalých Sudet, kde některé obce byly cíleně zničeny brzy po válce (v pohraničním pásmu, ve vojenských výcvikových prostorech), jinde později po neúspěšných pokusech o dosídlení opuštěných obcí, jinde zanikla nebo zpustla “jen” část domů, ale i historicky zajímavé objekty (kaple, hřbitovy, boží muka). </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Kombinuji historické prameny s historickými mapami a hledáním v terénu. Dokumentace zaniklých obcí je ovšem ztížena tím, že v rámci likvidace byly také smazány příslušné parcely z katastrální mapy.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Před pár lety jsem objevil jako skvělý zdroj mapu bývalého Pozemkového katastru (PK). Zprvu jsem byl nadšen, že ji ČÚZK poskytuje jako vrstvu (rst_pk) své WMS služby</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><a style="text-decoration:none"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(17,85,204);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Webove-mapove-sluzby-pro-katastralni-mapy-(WMS-KN).aspx</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Moje nadšení ale rychle ochladlo, když jsem zjistil, že vrstva je dostupná jen na malé části území. Pak jsem objevil server </span><span style="font-size:15px!important;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap"><a href="http://cirkevni-restituce.cuzk.cz">cirkevni-restituce.cuzk.cz</a>, který neposkytoval WMS, ale aspoň souřadnice v klikaném bodě. Jeho provoz byl ovšem k 31.12.2020 ukončen.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Zkusil jsem kontaktovat ČÚZK nejprimitivnějším způsobem jako jednotlivec na </span><a href="mailto:helpdesk@cuzk.cz" style="text-decoration:none"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:rgb(17,85,204);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">helpdesk@cuzk.cz</span></a><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap"> s žádostí o znovuzpřístupnění WMS vrstvy rst_pk pro nekomerční použití - s výše uvedeným zdůvodněním - celoplošně nebo </span><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">alespoň v regionech bývalých Sudet, kde se nachází naprostá většina zaniklých obcí. Moc velké šance jsem si nedával, byť se dle mého nejednalo o poskytnutí nových podkladů, atd., pouze o “odmaskování” existující WMS vrstvy.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Tak jsem aspoň připsal větičku, že jsem schopen získat oficiální podporu </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">regionálních občanských spolků, které pečují o památky pozůstalé po zaniklých obcích.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:15px!important;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Asi vás nepřekvapí, že moje žádost byla šmahem stručně zamítnuta. Mne samotného překvapilo, že nějaký “robot” smazal prostředních 60% žádosti, kde bylo zásadní zdůvodnění (dokumentace zaniklých obcí) a nechal jen první a poslední odstavec. Odpověď byla “slepencem” několika zřejmě již dříve použitých odpovědí, tj. nerespektovala můj konkrétní dotaz, jak je u státních služeb nepřekvapující.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Z odpovědi vybírám: Součástí služby je ovšem PK mapa jen v těch územích, kde nebyla ještě dokončena digitalizace katastrálních map (cca 1% území). Pokud Vám jde o PK mapy z celého území ČR, tak k tomu Vám sděluji následující: </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Server </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap"><a href="http://cirkevni-restituce.cuzk.cz">cirkevni-restituce.cuzk.cz</a> už nebude v provozu...</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">V budoucnu uvažujeme o zveřejnění map pozemkového katastru v aplikaci</span><a href="https://archivnimapy.cuzk.cz/" style="text-decoration:none"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap"> </span><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(17,85,204);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">https://archivnimapy.cuzk.cz/</span></a><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap"> společně s jiným archiváliemi.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Petr Souček</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:15px!important;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Po tomto dloouhém úvodu vlastní dotaz: Při dosavadních zkušenostech se vstřícností ČÚZK, jak čtu v archívu konference, má cenu žádat o “odmaskování” PK vrstvy na WMS </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><a style="text-decoration:none"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(17,85,204);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Webove-mapove-sluzby-pro-katastralni-mapy-(WMS-KN).aspx</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">znovu, už nikoliv přes HelpDesk, ale na nějakou “vyšší” adresu a “oficiálněji” jako spolek, případně se získáním podpory dalších regionálních historických “okrašlovacích” sudetských spolků, několik jsem jich v minulosti kontaktoval?</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Díky</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Petr</span></p></b><br class="gmail-Apple-interchange-newline"></div></div>