<div dir="ltr"><div>Ahoj Petře,</div><div><br></div><div>předně díky za tvou chválihodnou snahu o dokumentaci zaniklých sídel.</div><div><br></div><div>Abychom nebyli v talk-cz úplně off-topic, tak já je v OSM mapuji takto:</div><div><span style="font-family:monospace">name={{ten používanější název (třeba na cedulích)}}</span></div><div><span style="font-family:monospace">name:cs={{český název (který často vznikl až po roce 1945)}}</span></div><div><span style="font-family:monospace">name:de={{původní německý název}}</span></div><div><span style="font-family:monospace">abandoned:place=village</span></div><div><span style="font-family:monospace">place=locality</span></div><div><span style="font-family:monospace">source=local knowledge</span></div><div><span style="font-family:monospace">wikidata={{Wikidata QID, pokud existuje}}</span></div><div><span style="font-family:monospace">wikipedia=cs:{{článek na WP, pokud existuje}}</span></div><div>;-)<br></div><div><br></div><div>Teď k Tvému problému a jak to vidím já.</div><div>Vrstva "rst_pk" z WMS služby české katastrální mapy mizí naprosto právem. Po digitalizaci map KN již není PK mapa de iure součástí pozemkové evidence, předpokládám tedy, že s dokončenou digitalizací postupně mizí i z ISKN a tím pádem i z poskytované WMSky. Helpdesk ČÚZK určitě není ten, kdo by mohl tyto velmi archivní mapy do katastrální mapy vrátit.</div><div>Co by ale bylo od ČÚZK moc hezké, kdyby poskytoval PK rastry jako samostatnou WMS, např. jako "Archivní katastrální mapy", analogicky k "Archivní ortofoto". A nejlépe pod CC-0. Víme, že data na ČÚZK mají, takže technicky by neměl být problém, legislativně tomu AFAIK taky nic nebrání, takže jde jen o to, přesvědčit o tom ty správné lidi ;-) A v tom máš určitě moji plnou podporu. A i když OpenStreetMap mapuje především součastnost, myslím, že takovou žádost by OSMCZ mohlo podpořit. Koneckonců, jeden use case – mapování zaniklých sídel – jsi právě popsal.</div><div><br></div><div>Úplně off-topic: zatím ti nezbývá, než si vystačit s tím, co dostupné je. Já osobně mám rád II. VM, které je hezky bezešvě dostupné <a href="https://mapy.cz/19stoleti?x=12.4784903&y=49.8045389&z=15&l=0">i na mapy.cz</a>. V <a href="https://archivnimapy.cuzk.cz">https://archivnimapy.cuzk.cz</a> lze pak najít skoro všechno – císařské otisky, indikační skici, mapy THM, SMO-5, ... jen je potřeba klikat do mapy a hledat správný mapový list... A na národním geoportálu je pak k nalezení <a href="https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?permalink=09ce04a591d776d712535eea8124e09a">archivní ortofoto z 50. let</a>, to taky není k zahození.<br></div><div><br></div><div>Mapám zdar<br></div><div> H.<br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Tue, 19 Jan 2021 at 21:33, Petr Hluštík <<a href="mailto:phlustik@gmail.com">phlustik@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:monospace,monospace"><b style="font-weight:normal" id="gmail-m_-3705270216506229698gmail-docs-internal-guid-f8043a9c-7fff-1074-4a12-faaae5d01709"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Dobrý den/ahoj,</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">dovolím si trochu širší úvod k dotazu dole: Jedno z mých osobních “témat” pod OSM je dohledávání a dokumentace pozůstatků obcí zaniklých po 2. světové válce po vysídlení jejich německých obyvatel v regionech bývalých Sudet, kde některé obce byly cíleně zničeny brzy po válce (v pohraničním pásmu, ve vojenských výcvikových prostorech), jinde později po neúspěšných pokusech o dosídlení opuštěných obcí, jinde zanikla nebo zpustla “jen” část domů, ale i historicky zajímavé objekty (kaple, hřbitovy, boží muka). </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Kombinuji historické prameny s historickými mapami a hledáním v terénu. Dokumentace zaniklých obcí je ovšem ztížena tím, že v rámci likvidace byly také smazány příslušné parcely z katastrální mapy.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Před pár lety jsem objevil jako skvělý zdroj mapu bývalého Pozemkového katastru (PK). Zprvu jsem byl nadšen, že ji ČÚZK poskytuje jako vrstvu (rst_pk) své WMS služby</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><a style="text-decoration:none"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(17,85,204);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Webove-mapove-sluzby-pro-katastralni-mapy-(WMS-KN).aspx</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Moje nadšení ale rychle ochladlo, když jsem zjistil, že vrstva je dostupná jen na malé části území. Pak jsem objevil server </span><span style="font-size:15px;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap"><a href="http://cirkevni-restituce.cuzk.cz" target="_blank">cirkevni-restituce.cuzk.cz</a>, který neposkytoval WMS, ale aspoň souřadnice v klikaném bodě. Jeho provoz byl ovšem k 31.12.2020 ukončen.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Zkusil jsem kontaktovat ČÚZK nejprimitivnějším způsobem jako jednotlivec na </span><a href="mailto:helpdesk@cuzk.cz" style="text-decoration:none" target="_blank"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:rgb(17,85,204);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">helpdesk@cuzk.cz</span></a><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap"> s žádostí o znovuzpřístupnění WMS vrstvy rst_pk pro nekomerční použití - s výše uvedeným zdůvodněním - celoplošně nebo </span><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">alespoň v regionech bývalých Sudet, kde se nachází naprostá většina zaniklých obcí. Moc velké šance jsem si nedával, byť se dle mého nejednalo o poskytnutí nových podkladů, atd., pouze o “odmaskování” existující WMS vrstvy.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Tak jsem aspoň připsal větičku, že jsem schopen získat oficiální podporu </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">regionálních občanských spolků, které pečují o památky pozůstalé po zaniklých obcích.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:15px;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Asi vás nepřekvapí, že moje žádost byla šmahem stručně zamítnuta. Mne samotného překvapilo, že nějaký “robot” smazal prostředních 60% žádosti, kde bylo zásadní zdůvodnění (dokumentace zaniklých obcí) a nechal jen první a poslední odstavec. Odpověď byla “slepencem” několika zřejmě již dříve použitých odpovědí, tj. nerespektovala můj konkrétní dotaz, jak je u státních služeb nepřekvapující.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Z odpovědi vybírám: Součástí služby je ovšem PK mapa jen v těch územích, kde nebyla ještě dokončena digitalizace katastrálních map (cca 1% území). Pokud Vám jde o PK mapy z celého území ČR, tak k tomu Vám sděluji následující: </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Server </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap"><a href="http://cirkevni-restituce.cuzk.cz" target="_blank">cirkevni-restituce.cuzk.cz</a> už nebude v provozu...</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">V budoucnu uvažujeme o zveřejnění map pozemkového katastru v aplikaci</span><a href="https://archivnimapy.cuzk.cz/" style="text-decoration:none" target="_blank"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap"> </span><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(17,85,204);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">https://archivnimapy.cuzk.cz/</span></a><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap"> společně s jiným archiváliemi.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Petr Souček</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:15px;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Po tomto dloouhém úvodu vlastní dotaz: Při dosavadních zkušenostech se vstřícností ČÚZK, jak čtu v archívu konference, má cenu žádat o “odmaskování” PK vrstvy na WMS </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><a style="text-decoration:none"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(17,85,204);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Webove-mapove-sluzby-pro-katastralni-mapy-(WMS-KN).aspx</span></a></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">znovu, už nikoliv přes HelpDesk, ale na nějakou “vyšší” adresu a “oficiálněji” jako spolek, případně se získáním podpory dalších regionálních historických “okrašlovacích” sudetských spolků, několik jsem jich v minulosti kontaktoval?</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Díky</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-size:11pt;font-family:Ubuntu,sans-serif;color:rgb(0,0,0);background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap">Petr</span></p></b><br></div></div>
_______________________________________________<br>
talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank">talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
<a href="https://openstreetmap.cz/talkcz" rel="noreferrer" target="_blank">https://openstreetmap.cz/talkcz</a><br>
</blockquote></div>