<div dir="ltr"><div>Ahoj<br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Wed, 27 Jan 2021 at 13:15, Jan Dudík <<a href="mailto:jan.dudik@gmail.com">jan.dudik@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Čistě teoreticky - nešlo by to doplnit hromadně?<div><br></div><div>Sběrný dvůr, pokud vím, bere všechny druhy odpadů; kontejnery zase vždy bývají na papír+sklo a většinou i plasty.<br></div></div></div></blockquote><div><br></div><div>Čistě teoreticky ano, ale čistě prakticky určitě ne. V Mariánkách loni udělali s nádobami na tříděný odpad harakiri a teď je v některé ulici např. jen plast+bio, jinde papír+sklo+plech, o kus dál zase plast+papír+bio. Prostě chaos a systém žádný.<br></div><div> To mi připomnělo, že jsem ještě neměl sílu to v OSM aktualizovat.</div><div><br></div><div>H.<br></div></div></div>