<div dir="ltr"><div>Pro záznam <font size="1">(dobře, nemusíme používat anglické zkratky)</font>: Situace, kdy dva mapeři mají spor, není řešitelný tím, že se budou navzájem "hlásit" k vyšší instanci (DWG).</div><div><br></div><div>Celé toto, co se tu řeší, jen opět poukazuje na to, jak má OSM naprosto nedostačující systémy pro kontrolu kvality, komunikaci a spolupráci... Máme 300 různých editačních softwarů, ale všechny jsou navrženy ve stylu "tady něco můžeš namalovat a čau".</div><div><br></div><div>H.<br></div></div>