<html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body dir="auto">A hodně věcí je v open flight maps... prshy dráh, rozměry... jen načíst to xml .... livence je OK<div><br></div><div><a href="https://www.openflightmaps.org/">https://www.openflightmaps.org/</a></div><div><br></div><div><a href="https://www.openflightmaps.org/lk-czech-republic/?airac=2103&language=local">https://www.openflightmaps.org/lk-czech-republic/?airac=2103&language=local</a></div><div><br></div><div><br><div><br></div><div><br><br><div dir="ltr"><div><span style="font-size: 13pt;">S pozdravem</span></div><div><span style="font-size: 13pt;"><br></span></div><span style="font-size: 13pt;">Ing. Michal Poupa</span><div><div>mobil:<span style="font-size: 13pt;"> +420 </span><span style="font-size: 13pt;">603 404 371</span></div><div><br></div></div></div><div dir="ltr"><br><blockquote type="cite">3. 4. 2021 v 19:59, petr.kadlec@gmail.com:<br><br></blockquote></div><blockquote type="cite"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Sat, Apr 3, 2021 at 6:35 PM Martin Machyna <<a href="mailto:machyna@gmail.com">machyna@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">Jeden typek na Diskorde ponuka diagramy letisk od US government pod public domain (OK pre OSM) a je tam Praha a pardubice. (<a href="https://recoil.nrw/hidden/DoD%20FLIP%20Europe%20North%20Africa%20Middle%20East%20Diagrams.txt" target="_blank">https://recoil.nrw/hidden/DoD%20FLIP%20Europe%20North%20Africa%20Middle%20East%20Diagrams.txt</a>)</div></blockquote><div><br></div><div>Diagramy všech civilních českých letišť jsou součástí AIP a VFR příručky ŘLP: <a href="https://aim.rlp.cz/">https://aim.rlp.cz/</a></div><div><br></div><div>-- Petr Kadlec / Mormegil<br></div></div></div>
<span>_______________________________________________</span><br><span>talk-cz mailing list</span><br><span>talk-cz@openstreetmap.org</span><br><span>https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</span><br><span>https://openstreetmap.cz/talkcz</span><br></div></blockquote></div></div></body></html>