<div dir='auto'>Ahoj,<div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Ohledně elektrického vedení bych chtěl upozornit, že trasy/značení sloupů v cuzk:km je často zastaralé a vedení může vést jinudy, nebo může být přeloženo pod zem. Proto bych katastr vždy používal pouze v kombinaci s ortofoto. Problémy nastávají převážně u vedení 22kV.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Měj se,</div><div dir="auto">Michal</div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">On Jul 1, 2021 7:39 PM, Aleš <f.ales1@seznam.cz> wrote:<br type="attribution" /><blockquote class="quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div>Ahoj,<div>zrovna se zabývám tím, že pomocí katastrálního překryvu vrstvy ČÚZK:KM zarovnávám elektrické vedení na místech, kde je katastrálně zmapované. Není to úplně všude. Značí se to přerušovanou čarou a jako body jsou terčíky a mřížka, kde jsou sloupy a stožáry. Dále nejsou v obcích, které nemají uvnitř obce digitalizovanou katastrální mapu, tak tam chybí zakreslené plochy budov. Nebo některé tam jsou ale oproti ortofoto mají spoustu chyb, jako třeba v případě to mají Klobuky. Tam mi nejde do hlavy jak můžou mít dva bytové domy č.p. 4 a 5, nicméně dané číslo musí mít i v reálu, avšak to nevypadá na původní domy s těmito čísly. Tak zda by mi někdo pomohl od stolu srovnávat elektrické vedení a ručně dokreslovat v nedigitalizovaných obcí budovy tak by se mi to hodně hodilo. Napadá mě ještě u elektrického vedení: Existuje něco na automatickou editaci, která by z katastrálního zákresu elektrického vedení zanesla do OSM? Děkuji.</div><div>Aleš</div></div></blockquote></div><br></div>