<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://praha.pirati.cz/pice/">https://praha.pirati.cz/pice/</a><br>
    Pokud do OSM, tak jak? Kulturní centrum? (V tomto případě i <a
      moz-do-not-send="true"
href="https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_pir%C3%A1tsk%C3%A1_strana">sídlo</a><a
      moz-do-not-send="true"
href="https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_pir%C3%A1tsk%C3%A1_strana">
      strany</a>). Po republice toho je víc a vlastně jsem chtěl doplnit
    přerovské. Předpokládám, že jiné strany mají obdobu. Když jsou
    značky pro kam na jídlo a pití, tak by kam na politiky mohlo
    přiblížit dění veřejnosti.. 🤔<br>
    ;?<br>
  </body>
</html>