<div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Tue, Sep 14, 2021 at 7:04 PM Martin Milichovský <<a href="mailto:martin.milichovsky@gmail.com">martin.milichovsky@gmail.com</a>> wrote: <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Není však možné<br>
napárovat přes název katastrální území Jerusalem. Domnívám se, že je<br>
toto katastrální území špatně ve struktuře dat, výpis<br>
<a href="https://global.mapit.mysociety.org/point/4326/14.034896,49.663810.html" rel="noreferrer" target="_blank">https://global.mapit.mysociety.org/point/4326/14.034896,49.663810.html</a><br>
neodpovídá funkčním výpisům, třeba<br>
<a href="https://global.mapit.mysociety.org/point/4326/12.563498,49.774076.html" rel="noreferrer" target="_blank">https://global.mapit.mysociety.org/point/4326/12.563498,49.774076.html</a></blockquote><div><br></div>A v čem že je mezi těmito dvěma výpisy rozdíl? Vůbec žádný nevidím a připadá mi, že je všechno v obou úplně správně.</div><div class="gmail_quote"><br></div><div class="gmail_quote">-- Petr Kadlec / Mormegil<br></div></div>