[Talk-dk] Regionale cykelruter

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.au.dk
Fre Aug 14 12:11:22 BST 2009


Jeg sendte en email til Erik Bølling-Ladegaard fra Dansk Cyklist 
Forbund vedrørende RCN ruterne. Dette er hvad han svarede:

> Vedrørende de regionale ruter giver jeg dig helt ret i, at det er 
> noget rod.
> Jeg var ikke opmærksom på nummereringsproblemet, men det undrer mig 
> nu ikke.
>
> Men til sagen: Det er nu kommunerne, der har ansvaret for ruterne, 
> både de nationale, regionale og lokale. De skal vedligeholde dem og 
> videreudvikle dem. Det er altså ikke turistkontorets afdeling for 
> oplevelsesøkonomi, der kører ud.
>
> I DCF synes vi at situationen er meget uholdbar og har derfor samlet 
> midler til at starte et projekt om, hvordan disse ruter i fremtiden 
> skal organiseres. Vi forestiller os et nationalt organ med ansvar 
> for hele nettet og måske med mulighed for at pålægge kommunerne 
> visse reguleringer og vedligeholdelsesstandarter. Men hvad det 
> konkret bliver, og hvad der er muligt, vil vise sig i 
> projektforløbet. Det skulle gerne starte op her til efteråret.
>
> Projektet er støttet økonomisk af Friluftsrådet, Arbejdsmarkedets 
> Feriefond og Vejdirektoratet.

Som det fremgår, er situationen ikke helt så håbløs som det så ud i 
går, og der arbejdes tilsyneladende på sagen.

I min mail spurgte jeg endvidere Erik om DCF var interesseret i en 
artikel om OSM i deres medlemsblad. Dette forslag har han sendt videre 
til redaktøren.

Alle som er interesserede i at være med til at skrive en lille artikel 
om OSM er velkomne til at kontakte mig, evt. komme med forslag til 
indhold her på listen.

Mvh,
Morten


More information about the Talk-dk mailing list