[Talk-dk] KMS datasæt i OSM og ophavsret

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.au.dk
Man Nov 2 17:17:55 GMT 2009


On 31/10/2009, at 14.53, frank at jkelloggs.dk wrote:

> Det, der giver mig en urolig nattesøvn for øjeblikket er, at vi ved at
> inkludere KMS-data i OSM giver OSM-brugerne flere friheder end vi 
> egentlig
> har grundlag for at gøre på basis af den pålydende ordlyd af de 
> tekster,
> der for øjeblikket findes fra KMS' side.

Jeg vil nu mene at man ved CC-BY-SA tværtimod pålægger brugeren 
yderligere restriktioner og ikke friheder, idet man er pålagt at 
benytte en tilsvarende licens hvis man ønsker at videredistribuere 
materialet.

> Ganske enkelt fordi der i
> KMS-teksterne ikke positivt forekommer udsagn i stil med: "Du må 
> kopiere
> data. Du må tilpasse data. Du må distribuere data. Du må blande data 
> med
> andre data og videredistribuere resultatet." I den forbindelse er 
> det ikke
> tilstrækkeligt at støtte sig til, at der ikke står det modsatte. Det
> gælder for langt størstedelen af det materiale, som kan findes på 
> nettet,
> at det må downloades frit uden at det koster penge. Men med mindre 
> andet
> er angivet, er materialet altid behæftet med den eksklusive 
> ophavsret som
> tilhører forfatteren til værket. Så brugeren af værket har ikke i
> udgangspunktet de nævnte rettigheder. Det får han/hun først i det 
> øjeblik
> forfatteren til værket som en aktiv handling tildeler brugerne 
> rettigheder
> ved eksempelvis eksempelvis at skrive "Dette værk stilles til 
> rådighed for
> offentligheden under betingelserne af CC-BY-SA [eller GPL, LGPL, 
> etc.]".

Du har ret i at det er ønskværdigt at få en sådan tilladelse. Desværre 
er det ikke altid det kan lade sig gøre. Jeg har for eksempel ret ofte 
oplevet at folk har svaret noget i retning af: "Jeg stiller mit 
materiale frit til rådighed, du kan gøre med det som du vil. Jeg gider 
ikke høre mere vrøvl om licenser."

Ligeledes er det vigtigt at forstå -- det skriver du indirekte -- at 
begrebet "public domain" er fra USA og noget tilsvarende eksisterer 
ikke i dansk eller europæisk lovgivning. Er der ikke forbeholdt nogen 
rettigheder, gælder standard-reglerne, som er restriktive. M.a.o. kan 
man ikke frigive noget "in the public domain" her i landet.

Et andet problem er, at FOSS licenserne netop er beregnet på software 
og ikke data. Af denne grund overvejer OSMF nu at overgå til OpenDB 
Licence [0]. Med hensyn til data kan det nemlig forekomme at være 
problematisk at tillade folk at ændre i dem. Hvis f.ex. en ondsindet 
distributør ville bytte om på samtlige gadenumre i KMS databasen og re- 
distribuere det er det ikke sikkert at KMS ville være særlig glad, 
specielt fordi de insisterer på at stå som ansvarlige for dem :-)

Derfor kan det faktisk ofte være et større arbejde at oplyse 
rettighedshavere præcis hvordan de skal bære sig ad med at frigive 
deres materialer så de reelt bliver frie. I KMS' tilfælde er det som 
om at de gerne vil sidde på to stole, både give dataene fri men 
samtidig beholde kontrollen, og det går ikke for så er dataene ikke 
frie.


Mvh,
Morten (mok0)

[0] http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/More information about the Talk-dk mailing list