[Talk-dk] KMS datasæt i OSM og ophavsret

Frank Sørensen frank at jkelloggs.dk
Man Nov 2 20:03:04 GMT 2009


Hej Morten

Monday 02 November 2009 skrev Morten Kjeldgaard:
> Jeg vil nu mene at man ved CC-BY-SA tværtimod pålægger brugeren
> yderligere restriktioner og ikke friheder, idet man er pålagt at
> benytte en tilsvarende licens hvis man ønsker at videredistribuere
> materialet.

Det kan være vi lige igen skal arbejde med præcisionen i brugen af begreberne. 
Hvis man betragter evnen til at kontrollere andres brug af ens værk som en 
frihed - så er det nok rigtigt. Men det er jo hovedsageligt monopolister, der 
har det perspektiv på forholdet mellem værkproducent og bruger.
Ellers synes jeg man må bemærke, at CC og de andre FOSS-licenser består af 
formuleringer som "Du må A. Du må B. Du må C osv. Men det er betinget af, at 
du ikke forhindrer andre i A, B, C osv." Det vil jeg nok næsten betegne som en 
frihedsmaksimerende licensform - i den forstand, at det giver flest mulige lov 
til mest muligt.
Prøv at sammenligne det med en tilfældig slutbrugerlicens på et proprietært 
produkt. De følger snarere formen "Du må ikke A. Du må ikke B, osv.". Det 
betyder da alt andet lige betydeligt færre friheder til slutbrugeren.


> Du har ret i at det er ønskværdigt at få en sådan tilladelse. Desværre
> er det ikke altid det kan lade sig gøre. Jeg har for eksempel ret ofte
> oplevet at folk har svaret noget i retning af: "Jeg stiller mit
> materiale frit til rådighed, du kan gøre med det som du vil. Jeg gider
> ikke høre mere vrøvl om licenser."

Ja selvfølgelig finder jeg det ønskværdigt. Men det er ikke blot ønskværdigt. 
Det er faktisk _nødvendigt_, at vi får producenten til skære ud i pap, hvad 
man må og hvad man ikke må. Og det skyldes jo netop det, som du skriver her 
nedenunder, at med mindre andet er angivet - så gælder den restriktive / 
eksklusive ophavsret. Så det er desværre os som rekvirenter, der må have 
besværet med at rette henvendelse til producenten og bede ham/hun/dem om at 
udspecificere offentlighedens brugsrettigheder på det pågældende værk.

>
> Ligeledes er det vigtigt at forstå -- det skriver du indirekte -- at
> begrebet "public domain" er fra USA og noget tilsvarende eksisterer
> ikke i dansk eller europæisk lovgivning. Er der ikke forbeholdt nogen
> rettigheder, gælder standard-reglerne, som er restriktive. M.a.o. kan
> man ikke frigive noget "in the public domain" her i landet.
>

Det kan der nok være noget om.


> Et andet problem er, at FOSS licenserne netop er beregnet på software
> og ikke data. Af denne grund overvejer OSMF nu at overgå til OpenDB
> Licence [0]. Med hensyn til data kan det nemlig forekomme at være
> problematisk at tillade folk at ændre i dem. Hvis f.ex. en ondsindet
> distributør ville bytte om på samtlige gadenumre i KMS databasen og re-
> distribuere det er det ikke sikkert at KMS ville være særlig glad,
> specielt fordi de insisterer på at stå som ansvarlige for dem :-)
>

Nu har jeg så ikke fulgt så meget i det med overvejelserne om OpenDB. Men vil 
det sige, at der åbnes op for en model, som gør det muligt at bestemte 
bidragydere kan lægge data ind på read-only betingelser? Altså sådan at 
bestemte dele af det samlede datasæt kun må ændres af den oprindelige 
bidragyder?
Mht. det tænkte tilfælde, hvor en ondsindet aktør laver ravage i "gode" data - 
der vil den originale bidragyder jo så heller ikke længere have det samme 
niveau af ansvar for datas kvalitet. Men i praksis, hører den slags tilfælde 
så ikke mest til undtagelsen? Jeg har ikke indtryk af, at "dispute" er en 
hverdagsbegivenhed:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disputes
Og dermed sagt, at normalt løses den slags vel gennem en fælles søgen efter 
konsensus (?), frem for at én bestemt magtfuld aktør fryser data fast.

> Derfor kan det faktisk ofte være et større arbejde at oplyse
> rettighedshavere præcis hvordan de skal bære sig ad med at frigive
> deres materialer så de reelt bliver frie. I KMS' tilfælde er det som
> om at de gerne vil sidde på to stole, både give dataene fri men
> samtidig beholde kontrollen, og det går ikke for så er dataene ikke
> frie.
>

Ja der synes jeg også du rammer den aktuelle sags kerne meget præcist. Nu ved 
jeg så ikke, om der allerede er nogen, der er ved at rette henvendelse til KMS 
- men jeg har et bud på nogle bestemte, forholdsvis enkle spørgsmål, som jeg 
mener man kan stille til en producent af et interessant datasæt, hvis 
producenten ikke i første omgang har skrevet en tilstrækkeligt udspecificeret 
følgetekst. Jeg forestiller mig noget i stil med:

"Det, at I fra Producent XYZs side stiller datasæt X til rådighed for 
offentligheden, indebærer det så dermed:
1. At alle mennesker må kopiere, distribuere og genudsende datasættet til 
offentligheden?
2. At alle mennesker må ændre i datasættet og blande datasættet med andre data 
og ligeledes genudgive det ændrede værk?

Kan I acceptere at stå nævnt som original kilde i metadata til OpenStreetmap, 
men ikke nødvendigvis stå nævnt specifikt ved navn i forbindelse med enhver 
rendering af kortværket?

Kan I acceptere, at andre folks fremtidige bearbejdninger af datasættet i 
OpenStreetmap-regi kun må genudgives på de samme eller lignende vilkår?"

Den sidste formulering kan der nok arbejdes med, det indrømmer jeg gerne. Men 
man kan jo så i øvrigt også henvise til adressen:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Det er umiddelbart mine bud på spørgsmål, som en producent må svare ubetinget 
ja til for, at vi kan inkludere deres kortdata i OSM.Mvh. Frank


-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20091102/08300522/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list