[Talk-dk] Cykelstier - København

Claus Hindsgaul claus.hindsgaul at gmail.com
Tor Nov 12 09:44:15 GMT 2009


Hej Niels,

Den 12. nov. 2009 00.16 skrev Niels Beck <nielsbeck at gmail.com>:

> Hej Alle,
>
> Det er så mig der har været igang med hele Hovedstaden, Sjælland samt hovedlinien
> til Flensborg og Rødby.
>
> Jeg er selv en af de mange flittige cyklister i København og synes at det
er fedt at du gør så stor en indsats for at få cyklisterne på OSM i Danmark!


> Et sammenhængende GPS cykelkort forudsætter sammenhængende cykelstier, men dette findes ikke bortset fra dele
> af hovedstaden, derfor er GPS hensynet vel lidt teoretisk? Ønsket om sammenfletning af highway-cycleway´s
>
> kan jeg godt følge, og det vil jeg tage fat på snarest.
>
> Lige præcis dette ser jeg personligt helt anderledes på. Jeg mener at
automatiske vejvisere ("rutefindere") er et meget stort fremtidigt
potentiale for OSM, og at vi bl.a. kan give mulighed for en rigtig god
vejvisning for cyklister (de kommercielle vejvisere er ikke overbevisende
til dette, selvom man kan vælge cykel på nogle af dem).


Jeg tror at lige præcis dette spørgmål er baggrunden for vores forskellige
tilgang. Ret mig hvis jeg tager fejl:

Du (og sikkert mange andre) ser mest OSM som et værktøj til at tegne kort op
ligesom det gode gamle KRAKs kort. Derfor skal der lægges stor vægt på at
veje og stier vises fornuftigt og "tager sig godt ud" i de nuværende
renderer.

Jeg (og sikkert også mange andre) ser mere OSM som en digital
modelbeskrivelse af forbindelser. Derfor vægtes det højere at få
knudepunkter og relationer korrekt beskrevet sådan rent modelmæssigt, så
software såsom vejvisere får bedst mulig beskrivelse af vejnettet. F.eks.
fordrer det at vejbane, cykelsti og fortov beskrives på en måde, så selv en
computer kan se at de hører sammen.
Krydsninger (f.eks. ved T-kryds fra en mindre vej til cykelsti på den anden
side) kan ikke bare underforstås med den begrundelse at alle mennesker ved
at man vil kunne komme derover. Hvis cykelstien er separeret fra
hoved-way'en, er man nødt til at putte alle sådanne forbindelser eksplicit
ind i modellen på en eller anden måde.

Separate cykel-ways giver størt mulig frihed og fleksibilitet til at styre
hvordan kortet tegnes og "tager sig ud". Til gengæld kræver de tonsvis af
ekstra knudepunkter og forbindelses-ways (vejkrydsninger osv.) for at give
en nogenlunde modelbeskrivelse. Det fandt jeg ud af, da jeg prøvede at
forbinde nogle få dele af det cykelstinet, Niels har arbejdet på. Niels, har
du selv prøvet at forbinde cykelstier med vejnet i et område, og er klar
over hvor meget arbejde og kompleksitet det kræver?

Den bedste løsning afhænger derfor nok af, hvad man synes at målet med
kortet er.
Er I andre enige i denne opridsning af emnet? Og hvad synes I andre er
vigtigst?


> Problemet med broer ser ud til at være fornuftigt løst se f.eks. Holland og Amsterdamområdet. Det
> kan for Langebro mm. rettes ved lejlighed.
>
> Hmmm, jeg kan kun se løsninger med mange adskilte broer klos op ad hinanden
i Amsterdam...

Claus

-- 
-- 
Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul
Edvard Thomsens Vej 19, 5. th
DK-2300 KBH S
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20091112/18298c19/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list