[Talk-dk] osm-dk - 9 nye meddelelser i 2 emner – samlet

Niels Beck nielsbeck at gmail.com
Tor Nov 19 11:21:44 GMT 2009


 Hej!

talk-dk@
openstreetmap.org

Jeg har fejlagtigt troet jeg skulle sende mine kommentarer til

osm-dk gruppe <noreply at googlegroups.com>

håber jeg nu retter mine kommentarer til de danske kollegaer!

Først! Jeg kan ikke rigtig forholde mig til følelser og forstærkninger som
enkelte medlemmer
giver udtryk for så som: Sjusk, banning, fejl, du er ene med din holdning
mm.

Næst! Jeg er ikke ude i et soloæringe, men oprigtig ude for at der også i
Danmark som det
øvrige Europa kan komme cykelstier på kortet!

Derpå! korrekt jeg fjerner gerne det hele personligt igen hvis det bliver et
samlet ønske! Korrekt
jeg er slet ikke klar med finpudsning!

Men: Jeg beder de danske medlemmer forholde sig til cyelstier i Tyskland,
Holland mm., hvor
netop min fremgangsmåde anvendes! Hvad er de galt med det! Hvorfor skal det
være så
anderledes i Danmark?

Forslag: Jeg finpudser som foreslået et område, helst hvor der er broer og
tunneller incl. t-ktyds med og uden cykelstier samt lægger stierne pænt
tilrette, som jeg forestiller mig det! Herpå vurdere vi samlet om det er
gangbart og evt. ændringer eller forkastelse samt finder en for alle
acceptabel løsning!

AMAGER - jeg vælger så - AMAGER!

Jeg melder tilbage når jeg efter min mening er færdig og vi taler sikkert om
een - to weekender måske mindre!

Kommentarer til indlæg:
1. highway-cycleway er et godt valg til cykelstier.

Definitionen er som jeg kan læse mig frem til betegnelsen på en selvstændig
highway-xxx som følger eget
niveau og regleer uafhængigt af omgivelserne. Det er som jeg forstår ikke
afgørende med afstanden til andre highway-xx´s.

Kantesten, markerede parkeeingspladser, græs, asfalt kan være adskillelsen.

2. cycleway-lane er et tillæg til highway-xxx-

Jamen her understreger man så at cyklisterne har fået en del af en
highway-xxx på dennes betingelser, ved
en afstribning. Output er så blå markering.

3. cycleway-track som tillæg til highway-xxx.
Har ingen programmeringsmæssig og output mening, altså fejlagtig brug.
Optræder på programmeringsdelen men ellers ikke.

4. highway-cycleway har ingen speciel belastning i forhold til det øvrige
indlagte! Der e tale om vektor-
programmering og demed udløses kun ganske få data, selv om det for den lidt
programmeringsukyndige
ser ret veoldomt ud på programmeringskortet med alle disse blå linier! Det
er ikke datatungt!

5. det er forurenende og forvirrende! Nej bestemt ikke efter min mening. Den
danske del af kortet er jo
ganske imponerende med rigelig information som husnumre og
områdeafgrænsninger. Respekt for det.
Men her tilbagestår vist nok også et finpudsningsarbejde rundt omkring,
ikke?

6. Jeg er helt enig i at forbindelserne fra cykelstier til veje og gangstier
skal være korrekte og konsistente og brugbarer til uddata! Jeg er særdeles
lydhør overfor en fremgangsmåde af høj kvalitet! Jeg forsøger mig
på Amager, kommentar udbedes! Jeg har sikkert brug for hjælp ved korrekt
etablering af kryds, hvor jeg har
støttet mig til fremgangsmåden i Holland!

7.Der var da jeg startede ingen koncensus i den måde de få cykelstiee var
indlagt i Danmark, ingen! Alle varianter var i brug!!! Derfor rettede jeg
blikket mod Tyskland og Holland, hvor der eer stor erfaring i indlægning af
cykelstier.

8. Claus har en argumentation omkring eksport af data og kvalitetskrav
hertil. Jamen jeg har ikke
teknisk kendskab til disse forhold, selv om jeg er gammel edb-chef, men hvad
gør man/vi så, hvis
arbejdet skal være fremtidssikret?

9. Den der med skyggestier, skal jeg nok også have engang til, og
selvfølgeligt skal der ikke være
inkonsistens i mateialet, men det må så kunne rettes, jeg deltage gerne
heri!

10. Den der med at sætte cykelstien ind som ekstra info på highway-xxx!! Jeg
tror faktisk det er
direkte forkert opfattet, og en dansk specialitet! Jeg kan slet ikke finde
brugen heraf ude i Europa!
Argumentet er at den ikke giver sig udslag i uddata!!! Samtidig er det ikke
god programmeringspraksis-efter min eerfaring og mening-at programmere noget
i froventning om senere rettelser, herunder at det senere skal give uddata
af en eller anden art! Det bliver nemt uoverskueligt og inkonsistent.

En cykelsti bør efter min mening være highway-cycleway bortset fra
cycleway-lane som tillæg til highway-xxx! Herudover bør der ikke laves
tillæg af hensyn til cykelstier til highway-xxx!!!

Jer er helt klar over at jeg her er noget fra de øvrige brugeres holdninger?
Det er min grundsynspunkt som, det er nekelt at følge. Det er så også det
man gør i alle andre lande end Danmark!!!

I al fredsommelighed undrer jeg mig virkelig over debatten og de af og til
heftige angreb, al programmering tager tid, jeg har oplyst jeg er i en
proces, dermed er der ufærdigt materiale på kortet, jeg har ikke afvist at
rette sågar at slette det hele! Så er det ikke bare ret godt at
cykelstidebatten måske skaber større koncensus?
7.
Den 19. nov. 2009 11.03 skrev osm-dk gruppe <noreply at googlegroups.com>:

>
> OSM-DK
> http://groups.google.dk/group/osm-dk?hl=da
>
> osm-dk at googlegroups.com
>
> Dagens emner:
>
> * highway-cycleway - seperat - yes!!! - 5 indlæg, 3 forfattere
> http://groups.google.dk/group/osm-dk/t/0693b14f205cfd4f?hl=da
> * Highway-cycleway Denmark - 4 indlæg, 3 forfattere
> http://groups.google.dk/group/osm-dk/t/0bce337ac2d23ca8?hl=da
>
>
> ==============================================================================
> EMNE: highway-cycleway - seperat - yes!!!
> http://groups.google.dk/group/osm-dk/t/0693b14f205cfd4f?hl=da
>
> ==============================================================================
>
> == 1 af 5 ==
> Dato: On. 18 Nov. 2009 01:50
> Fra: Claus Hindsgaul
>
>
> Som jeg ser det, beskriver Ævars blog en fremtidig vision, hvor kortene er
> så detaljerede at næsten alt beskrives med deres udstrækning (arealer). Det
> kræver bl.a. en præcision for data, der generelt ikke er tilgængelig i dag
> (f.eks. hvor bred er vejen og hvor ligger cykelstien i virkeligheden i
> forhold til vejens omrids). Der hvor disse data bliver tilgængelige (målt
> op
> til fods eller hvad ved jeg), kunne man måske overveje at optegne vejbaner
> cykelstier og fortove separat - især når/hvis det bliver muligt at angive
> dem som arealer. Det vil kræve et meget større arbejde end det nuværende
> niveau, og vil så vidt jeg forstår tingene ikke gavne rutefindere. Det vil
> også udfordre rendermaskinerne (hvilken retning har et ensrettet
> cykelstiareal og hvordan er gang/bil/cykel-forbindelsen til naboarealer),
> men det kan nok løses med tiden.
>
> Der hvor disse data i virkeligheden IKKE er tilgængelige, kan jeg ikke se
> fornuften i at sætte "gode gæt" ind. Man kan selvfølgelig gøre det med det
> sigte, at de kan blive justeret med tiden, og så blot placere dem nu i en
> afstand hvor de ser rimelige ud i Mapnik-renderen i en bestemt
> forstørrelse.
> Men så skal det vel gøres konsistent - med skyggestierne får vi f.eks. en
> beskrivelse af veje med fortorv, der omgives af cykelstier. Fortove som en
> del af vejen har vel i langt højere grad "deres eget liv" end cykelstier.
> Jeg har al mulig respekt for og interesse i at få cyklisterne på kortet
> (cykler faktisk selv 50 km i København til arbejde hver dag), men det duer
> da ikke at det sker ved at ødelægge rutebeskrivelsen for fodgængere?
>
> For mig er der to veje (ja, skidt ordvalg :-) ):
> - Enten laver separate vejsystemer for hver enkelt transportform (biler,
> cykler og fodgængere) med de knudepunkter, forbindelser for at krydse til
> den modsatte side af samme fysiske vej og sideveje, lyskryds for hver
> transportform, relationer mellem ways, som udgør samme gade osv. Her kan
> muligheder for at krydse gaden og viden om, at man er på samme gade aldrig
> underforstås.
> - Eller også benytter vi en orverordnet beskrivelse af hver vej som een
> way, som via tags (mange af dem ligger i way-typen, f.eks. "foot=yes/no" og
> behøves ikke angivet eksplicit) indeholder oplysninger om dens udstyr og
> transportformer. Her kan mange kryds beskrives med en enkelt knude, evt.
> med
> lyskryds, ligesom gaden kan krydses uden specialmarkeringer, når den ikke
> er
> opdelt i to ensrettede baner. Separate ways kan man så nøjes med at tage i
> brug, når denne beskrivelse ikke slår til, f.eks. når vejen ikke kan
> krydses.
>
> Er vi virkelig stemt for at gå hele vejen med den komplicerede metode?
>
> Claus
>
>
> Den 17. nov. 2009 22.30 skrev Morten Bek Ditlevsen <bek at termestrup.dk>:
>
> > Lige mine 2 cents: efter at have læst Ævar Arnfjörð Bjarmasons blog-post
> > (link postet i den anden cykel-tråd) synes jeg at det giver rigtig god
> > mening at mappe cykelstierne separate (hvor det giver mening).
> > Som jeg ser det er den ejstra datamængde ikke noget man skal være bange
> for
> > - den ekstra mapping giver en mulighed for større detalje i korttegningen
> > som jeg ser det.
> >
> > Mvh,
> > /morten
> >
> >
>
>
> --
> --
> Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul
> Edvard Thomsens Vej 19, 5. th
> DK-2300 KBH S
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
>
>
> == 2 af 5 ==
> Dato: On. 18 Nov. 2009 02:42
> Fra: Claus Hindsgaul
>
>
> Den 17. nov. 2009 21.46 skrev Polderrunner <opn-osm at ngc7000.org>:
>
> > Det er åbenbart en særlig trend, som hersker i Danmark. Kender den ikke
> > her i NL. Jeg håber sandelig ikke at det er planen at køre den store
> > plæneklipper hen over datasættet og fjerne eksisterende cykelstier bare
> > fordi "de ikke ser pæne ud på kortet". Der er immervæk lagt et stykke
> > arbejde i at mappe den faktiske situation. Hvis "skyggestierne", som du
> > kalder dem, fjernes kommer man også meget nemt til at fjerne reel
> > information, såsom krydningsmuligheder.
> >
>
> Uanset udfaldet, skulle der ikke blive brug for den store plæneklipper.
> Niels har fra starten meldt ud, at han ville fortsætte sit arbejde uden en
> afklaring, og til gengæld var klar til at rette hele sit stinet, selvom det
> kunne se ud som dobbeltarbejde. Så den rigtige løsning skal altså ikke
> komme
> an på hvad der er lagt ind nu.
>
> Det kan dog helt klart bruges som eksempel på, hvordan det kan gøres. Jeg
> har f.eks. prøvet at arbejde med dem og fået mine erfaringer om
> hensigtsmæssigheder og uhensigtsmæssigheder ved skyggestier fra at prøve
> dette.
>
> Claus
>
> --
> --
> Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul
> Edvard Thomsens Vej 19, 5. th
> DK-2300 KBH S
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
>
>
> == 3 af 5 ==
> Dato: On. 18 Nov. 2009 03:28
> Fra: Morten Kjeldgaard
>
>
> Niels Beck wrote:
>
> > Hvordan vil du så forklarer at Tyskland, Holland og Frankrig tolker
> > cykelstier
> > på samme måde som mig, men nogle brugere i Danmark er af en helt anden
> > mening!
> >
> > Samarbejde bestemt, men jeg beder dig se på brugen af
> > cykelstimarkeringer i de pågældende lande,
> > og så gerne fortælle mig om det indtryk du får af brugen i disse lande?
> >
> > I al venskabelighed er det ikke nogle brugere i Danmark,
> > deer adskiller sig fra resten af Europa!
> >
> > Jeg er ikke sikker på det er fair at bruge argumentet "samarbejde" eller
> > ej i dette
> > stdie af overvejelserne!
>
> Infrastrukturen af cykelstier i Danmark adskiller sig fra de fleste andre
> europæiske lande. I modsætning til for eksempel England, (som tag'ningen er
> indrettet efter) er cyklismen i Danmark ikke alene rekreativ men benyttes i
> vid ustrækning til persontransport og pendling. I kommunernes forvaltninger
> planlægges der systematisk med at udbygge og forbedre cykelsti-netværket,
> og
> jeg tror næppe at man noget sted kan komme afsted med at bygge en ny vej
> uden tilhørende cykelsti. Derfor: når cykelstien er en del af vejanlægget,
> som den er mange steder, mener jeg at den skal tagges på, på samme måde som
> man f.ex. gør med busbaner. Rent fysisk er det ofte med en kantsten, men af
> og til (sikkert af æstetiske hensyn, og hvis der er plads) med en smal
> stribe græs.
>
> Thor Østergaard wrote:
>
> > Der er typisk tre situationer, man møder:
> > 1) En malet stribe på vejen, evt med en anden farve asfalt: Tagges som
> > highway=tertiary(f.eks) + cycleway=lane. Der er der vist ikke meget
> > uenighed om, at det er den korrekte tagging.
>
> +1
>
> > 2) En cykelsti i "nogen" afstand fra vejen, eller med diverse
> > "tingeltangel" imellem vejen og cykelstien som træer, buske, lygtepæle,
> > rækværk, parkeringsbåse, busskure, tankstationer etc. Tagges efter min
> > mening som en selvstændig vej, da stien ikke er en del af vejen.
>
> +1
>
> > 3) Cykelsti "tæt" på vejen, dvs kun adskilt med en kantsten, en
> > fliserække eller "meget smal" græsstrimmel. Her kan man diskutere, hvad
> > er korrekt. Hvis der vitterligt kun er en kantsten som adskillelse
> > finder jeg det ok at bruge cycleway=track, men ellers laver jeg også
> > separate cykelstier i den situation.
>
> Her mener jeg at man skal bruge cycleway=track.
>
> > Et par grunde til at mappe separat highway=cycleway: Det er meget mere
> > overskueligt i editorerne (JOSM, Potlatch) da man umiddelbart ser, hvor
> > der er cykelstier. Med tags på "hovedvejen" må man inspicere de enkelte
> > vejes tags for at se, om cykelstien nu også er mappet. Desuden går der
> > nemt ged i den, hvis en mapper uforvarende sammensmelter to veje med
> > forskellige cykeltags.
>
> Det irriterer osse mig at man ikke kan se om en way er tagget med cycleway.
> Men det bør ikke have indflydelse på hvorledes der skal tagges. Jeg har
> oprettet en ticket [0] i JOSM's bugtracker, så må vi håbe at udviklerne vil
> tage dette problem op.
>
> > Men tagningen kan nemt blive noget rod, hvis alt skal hænges på den
> > samme vej. Så får man ting som
> > cycleway:left:oneway=yes,
> > cycleway:right:oneway=no,
> > cycleway:right:foot=no
> > (opdigtet tilfælde med ensrettet cykelsti i venstre side, dobbeltrettet
> > cykelsti i højre side, som er forbudt for fodgængere). Og prøv lige at
> > vise mig et rute-program, som forstår de tags (eller alle de indlysende
> > variationsmuligheder).
>
> Jeg kender slet ikke til de tags du nævner her (reference?), og jeg mener
> heller ikke at de bruges nogen steder. Det eneste relevante eksempel jeg
> kender, er i forbindelse med cykelstier på en dobbeltsporet vej eller gade,
> som f.ex. Marselis Boulevard i Århus. Hvis man tagger den:
>
> highway=secondary cycleway=track oneway=yes
>
> vil OSMArender tegne cykelstier på begge sider af hver vejbane. I dette
> tilfælde skal det efter min mening tagges:
>
> highway=secondary cycleway:right=track oneway=yes
>
> Har man en ensrettet gade, med modsatrettede cykelstier i hver side, kan
> man
> bruge:
>
> highway=secondary oneway=yes cycleway=track cycleway=opposite_track [1]
>
> Er det mere kompliceret end det, kan man naturligvis altid lave en separat
> highway=cycleway.
>
> > Og hvad med et tag som cycleway:oneway=yes, hvad betyder det? Cykelsti i
> > begge sider ensrettet i deres respektive køreretninger eller en cykelsti
> > ensrettet i vejens retning?
>
> Aner det ikke, har aldrig set cycleway:oneway=yes. Kan du ikke give en
> reference?
>
> Mvh,
> Morten (mok0)
>
> [0] http://josm.openstreetmap.de/ticket/3978
> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:Map_Features:cycleway
>
>
> PS: Jeg vedhæfter et billede fra Jadevej i Horsens (eksemplet er fra Jonas
> alias rasher) som viser Jadevej (øst-vest) tagget med cycleway=track, og
> Bjerrevej (nord-syd) med skyggestier på begge sider (som sejler øst/vest i
> forhold til Bjerrevej). Eksemplet taler for sig selv i forhold til
> renderingens kvalitet.
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
>
>
> == 4 af 5 ==
> Dato: On. 18 Nov. 2009 12:26
> Fra: Polderrunner
>
>
> Morten Kjeldgaard wrote:
>
> > Infrastrukturen af cykelstier i Danmark adskiller sig fra de fleste andre
> > europæiske lande. I modsætning til for eksempel England, (som tag'ningen
> er
> > indrettet efter) er cyklismen i Danmark ikke alene rekreativ men benyttes
> i
> > vid ustrækning til persontransport og pendling.
> > I kommunernes forvaltninger
> > planlægges der systematisk med at udbygge og forbedre cykelsti-netværket,
> og
> > jeg tror næppe at man noget sted kan komme afsted med at bygge en ny vej
> > uden tilhørende cykelsti. Derfor: når cykelstien er en del af
> vejanlægget,
> > som den er mange steder, mener jeg at den skal tagges på, på samme måde
> som
> > man f.ex. gør med busbaner. Rent fysisk er det ofte med en kantsten, men
> af
> > og til (sikkert af æstetiske hensyn, og hvis der er plads) med en smal
> > stribe græs.
> >
>
> England er nok ikke det bedste land at sammenligne med, det er stadig
> lidt af et u-land på cykelområdet. I Holland bruges cykelstinettet så
> sandelig til pendling ligesom i Danmark. Jeg har indtryk af, at
> cykelstierne langs vejene her typisk ligger lidt længere væk fra
> vejbanen end i Danmark, måske fordi man her allerede i årtier har
> designet cykelstierne ind i gadebilledet fra starten af istedet for
> at tilføje dem senere som lidt af en efterrationalisering.
>
> > Thor Østergaard wrote:
>
> Næ, det gjorde han ikke. Det gjorde jeg!
>
> >> 3) Cykelsti "tæt" på vejen, dvs kun adskilt med en kantsten, en
> >> fliserække eller "meget smal" græsstrimmel. Her kan man diskutere, hvad
> >> er korrekt. Hvis der vitterligt kun er en kantsten som adskillelse
> >> finder jeg det ok at bruge cycleway=track, men ellers laver jeg også
> >> separate cykelstier i den situation.
> >
> > Her mener jeg at man skal bruge cycleway=track.
>
> Jeg mener, at cycleway=track er en tilnærmelse til den virkelige
> situation, som evt. kan bruges indtil man får bedre data og kan mappe
> cykelstien separat. Men her bliver vi nok ikke enige.
>
> >
> >> Et par grunde til at mappe separat highway=cycleway: Det er meget mere
> >> overskueligt i editorerne (JOSM, Potlatch) da man umiddelbart ser, hvor
> >> der er cykelstier. Med tags på "hovedvejen" må man inspicere de enkelte
> >> vejes tags for at se, om cykelstien nu også er mappet. Desuden går der
> >> nemt ged i den, hvis en mapper uforvarende sammensmelter to veje med
> >> forskellige cykeltags.
> >
> > Det irriterer osse mig at man ikke kan se om en way er tagget med
> cycleway.
> > Men det bør ikke have indflydelse på hvorledes der skal tagges. Jeg har
> > oprettet en ticket [0] i JOSM's bugtracker, så må vi håbe at udviklerne
> vil
> > tage dette problem op.
>
> God ide.
>
> >
> > Aner det ikke, har aldrig set cycleway:oneway=yes. Kan du ikke give en
> > reference?
>
> Jeg tror ikke, de tags er dokumenteret, jeg opfandt dem til lejligheden.
> Selv hvis der er cykelstier på begge sider af vejen, er de ikke
> nødvendigvis ensrettede. Derfor angiver jeg normalt oneway=yes, hvis
> cykelstien faktisk er ensrettet. Simpelt, hvis cykelstien er mappet
> separat. Men det bliver altså kompliceret, hvis cykelstien bare er et
> tag på "hovedvejen". Så er det, man må opfinde sære sammensatte tags for
> at markere egenskaber for cykelstien.
>
> > PS: Jeg vedhæfter et billede fra Jadevej i Horsens (eksemplet er fra
> Jonas
> > alias rasher) som viser Jadevej (øst-vest) tagget med cycleway=track, og
> > Bjerrevej (nord-syd) med skyggestier på begge sider (som sejler øst/vest
> i
> > forhold til Bjerrevej). Eksemplet taler for sig selv i forhold til
> > renderingens kvalitet.
>
> Så slemt er det da heller ikke :-) (jeg har vist oprindeligt mappet
> cykelstien langs Bjerrevej engang tilbage i 2008, hvor jeg var en ret
> grøn nystartet osm'er). Bjerrevej er nok lidt af et grænsetilfælde, da
> cykelstien indenfor bygrænsen ligger klods op ad vejen, hvis jeg husker
> ret. Udenfor Horsens er der en bred græsrabat mellem vej og cykelsti.
>
> Ole
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
>
>
> == 5 af 5 ==
> Dato: On. 18 Nov. 2009 13:36
> Fra: Morten Kjeldgaard
>
>
>
> On 18/11/2009, at 21.26, Polderrunner wrote:
>
> >> Thor Østergaard wrote:
> >
> > Næ, det gjorde han ikke. Det gjorde jeg!
>
> Ah. Beklager, min fejl...
>
> > Så slemt er det da heller ikke :-) (jeg har vist oprindeligt mappet
> > cykelstien langs Bjerrevej engang tilbage i 2008, hvor jeg var en ret
> > grøn nystartet osm'er). Bjerrevej er nok lidt af et grænsetilfælde, da
> > cykelstien indenfor bygrænsen ligger klods op ad vejen, hvis jeg
> > husker
> > ret. Udenfor Horsens er der en bred græsrabat mellem vej og cykelsti.
>
> Vi kan godt blive enige om, at cykelstier uden for byerne kan markeres
> med "skyggeveje", og her er der ofte -- som du skriver om Bjerrevej --
> en bred græsrabat. Problemerne med skygge-cykelvejene i byerne er at
> de indeholder mega-mange rutningsfejl i vejkryds og at folk lægger dem
> alt for langt fra vejens centrum -- m.a.o. fejlagtigt -- for at få dem
> renderet på kortet. Og som sagt opfatter jeg cykelstier i byerne som
> en integreret del af gaden/vejen. Så mht. Bjerrevej synes jeg faktisk
> den skal tagges indenfor Horsens' bygrænse, men markeres med
> skyggeveje udenfor byen.
>
> Mvh,
> Morten
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
>
>
>
>
> ==============================================================================
> EMNE: Highway-cycleway Denmark
> http://groups.google.dk/group/osm-dk/t/0bce337ac2d23ca8?hl=da
>
> ==============================================================================
>
> == 1 af 4 ==
> Dato: On. 18 Nov. 2009 05:39
> Fra: Niels Beck
>
>
> Hi!
> I am the one making a lot of highway-cycleways in Copenhagen!
>
> First: I did not have much to look at in the beginning on the Danish part
> of
> the map, so I lokke in Netherkand, France and Germany, and did read a lot
> of
> stuf on the internet acording to the matter, from that I deducted:
>
> A seperat bike lane has a seperat life and should be:
>
> highway-cycleway
>
> That gives you a blue exctra line/road! Some of my collegs in Denmark
> does not like that patly because of the extra confucion in program mode,
> partly because of GPS extract problems, they say! And finely because of the
> principal definition, where we do not agree!
>
> If it ends up in anothe way than I have programed, no problem I shall
> correct it
> according to good manner and practice! I hope thats make it possible to
> start an
> good discusion!?
>
> I say:
> 1. Highway-cycleway is acceptabal for seperat bike "roads".
> 2. To be a seperat bike "road" it must be either in another level than the
> near
> car "road" or in the same level seperated by space in form of marked
> parking
> boxes, grass, walls, asphalt space and so on!
> 3. If the bicyclelane is in the same level as the car "road" and seperated
> with a line on the asphalt blue, white and so on, it should be taged as
> cycleway-lane combined with
> highway- xxxxx
>
> --
> Niels John Beck
> N. Jespersensvej 10 3.tv.
> 2000 Frederiksberg
> DK - Denmark
> Mobil +45 60605235
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
>
>
> == 2 af 4 ==
> Dato: On. 18 Nov. 2009 07:02
> Fra: Claus Hindsgaul
>
>
> Hej Niels,
>
> [English summary: The discussion you ask for has already started. We
> eagerly
> await your comments to our numerous explicit concerns on separate cycleways
> in the special case, where bicycle tracks are integrated parts of the
> majority of roads in cities. Until now you have only explained that you
> find
> that integrated bike tracks somehow "live their own life". Please join in
> and elaborate!]
>
> Det lyder godt, at du vil deltage i debatten.
> Af nedenstående kan jeg forstå at dit eneste argument fortsat er, at
> stierne
> "lever sit eget liv". Jeg har stadig ikke helt forstået det. De fleste
> steder er de da en integreret del af gaden. Med egne færdselsregler og
> transportmidler, bevares, men ikke desto mindre integreret. Faktisk mener
> jeg at fortorvene adskiller sig i endnu højere grad fra vejene. Hvad er din
> holdning til at indtegne disse også (se evt. mit indlæg fra i formiddags)?
>
> Det ville være nyttigt, hvis du også ville forholde dig til de mange
> indvendinger, der er blevet beskrevet her på listen.
> Mange af dem er opstået under mit spæde forsøg på at forbinde
> skyggestierne,
> og du har jo arbejdet med med disse end nogen anden.
>
> Og så er vi nok ikke så langt fra hinanden alligevel - separate cykelstier
> skal selvfølgelig stadig eksistere. Det er kun hvor de er konstrueret som
> en
> del af samme vej/gade (kantsten, græsstribe eller ej), at her er uenighed
> om, hvorvidt det er gavnligt eller skadeligt med den megen ekstra
> kompleksitet, og om kortet overhovedet alt i alt vinder noget ved det.
>
> Claus
>
> 2009/11/18 Niels Beck <nielsbeck at gmail.com>
>
> > Hi!
> > I am the one making a lot of highway-cycleways in Copenhagen!
> >
> > First: I did not have much to look at in the beginning on the Danish part
> > of the map, so I lokke in Netherkand, France and Germany, and did read a
> lot
> > of stuf on the internet acording to the matter, from that I deducted:
> >
> > A seperat bike lane has a seperat life and should be:
> >
> > highway-cycleway
> >
> > That gives you a blue exctra line/road! Some of my collegs in Denmark
> > does not like that patly because of the extra confucion in program mode,
> > partly because of GPS extract problems, they say! And finely because of
> the
> > principal definition, where we do not agree!
> >
> > If it ends up in anothe way than I have programed, no problem I shall
> > correct it
> > according to good manner and practice! I hope thats make it possible to
> > start an
> > good discusion!?
> >
> > I say:
> > 1. Highway-cycleway is acceptabal for seperat bike "roads".
> > 2. To be a seperat bike "road" it must be either in another level than
> the
> > near
> > car "road" or in the same level seperated by space in form of marked
> > parking boxes, grass, walls, asphalt space and so on!
> > 3. If the bicyclelane is in the same level as the car "road" and
> seperated
> > with a line on the asphalt blue, white and so on, it should be taged as
> > cycleway-lane combined with
> > highway- xxxxx
> >
> > --
> > Niels John Beck
> > N. Jespersensvej 10 3.tv.
> > 2000 Frederiksberg
> > DK - Denmark
> > Mobil +45 60605235
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-dk mailing list
> > Talk-dk at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> >
> >
>
>
> --
> --
> Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul
> Edvard Thomsens Vej 19, 5. th
> DK-2300 KBH S
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
>
>
> == 3 af 4 ==
> Dato: On. 18 Nov. 2009 08:13
> Fra: Morten Kjeldgaard
>
>
>
> On 18/11/2009, at 16.02, Claus Hindsgaul wrote:
>
> > Det lyder godt, at du vil deltage i debatten.
> > Af nedenstående kan jeg forstå at dit eneste argument fortsat er, at
> > stierne "lever sit eget liv". Jeg har stadig ikke helt forstået det.
> > De fleste steder er de da en integreret del af gaden. Med egne
> > færdselsregler og transportmidler, bevares, men ikke desto mindre
> > integreret. Faktisk mener jeg at fortorvene adskiller sig i endnu
> > højere grad fra vejene. Hvad er din holdning til at indtegne disse
> > også (se evt. mit indlæg fra i formiddags)?
> >
> > Det ville være nyttigt, hvis du også ville forholde dig til de mange
> > indvendinger, der er blevet beskrevet her på listen.
> > Mange af dem er opstået under mit spæde forsøg på at forbinde
> > skyggestierne, og du har jo arbejdet med med disse end nogen anden.
> >
> > Og så er vi nok ikke så langt fra hinanden alligevel - separate
> > cykelstier skal selvfølgelig stadig eksistere. Det er kun hvor de er
> > konstrueret som en del af samme vej/gade (kantsten, græsstribe eller
> > ej), at her er uenighed om, hvorvidt det er gavnligt eller skadeligt
> > med den megen ekstra kompleksitet, og om kortet overhovedet alt i
> > alt vinder noget ved det.
>
> Jeg er 100% enig med Claus.
>
> Jeg har tjekket lidt af Niels Bech's arbejde, og kan se at der nu
> visse steder eksisterer både tags og "skygge cykelstier". Det er
> ihvertfald *ikke* korrekt. De parallelle cykelstier, Niels har lagt
> ind, følger heller ikke de sædvanlige vejledninger for hvordan sådanne
> skal konstrueres, nemlig at man placerer knudepunkter ud for ditto i
> "hovedvejen." Endeligt er der flere steder hvor de nys indlagte
> cykelstier foretager mærkelige zig-zag frem og tilbage, og hvor der er
> modsatrettede ensretninger på samme side af vejen. Der er en hel del
> at rette her, det virker meget sjusket. Endelig vil jeg mene, at når
> man lægger cykelstier ind som selvstændige veje, bør man lægge en GPS
> track til grund. Som det ser ud, ligger de nye stier de fleste steder
> ikke symmetrisk om bilvejen, men er det reelt eller er det sjusk/
> redigeringsfejl?
>
> Hvis Niels ikke bremser sit amokløb og respekterer de indvendinger der
> er gjort har på listen vil jeg mene at hans redigeringer skal rulles
> tilbage og at han herefter bliver bannet.
>
> Mvh,
> Morten
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
>
>
> == 4 af 4 ==
> Dato: On. 18 Nov. 2009 08:37
> Fra: Claus Hindsgaul
>
>
> Jeg vil lige tage Niels lidt i forsvar.
> Han har meldt ud, at han ikke er nået til at finpudse stierne. Vi kan nok
> diskuttere om det er den smarteste metode at starte med at lægge "kladde" i
> hele København, men det er en anden snak. Det kunne måske være en ide, hvis
> Niels på et tidspunkt finpudser et lille meget begrænset område (f.eks.
> 200x200 meter) efter alle kunstens regler som han ønsker det, så vi kan se
> hans vision for det færdige arbejde.
>
> Jeg ville dog sætte pris på at han før alt andet bidrog med opklaring af,
> hvilke konstruktive kommentarer han har til de bekymringer, der er kommet
> frem her på listen.
>
> Claus
>
> Den 18. nov. 2009 17.13 skrev Morten Kjeldgaard <mok at bioxray.dk>:
>
> >
> > Jeg har tjekket lidt af Niels Bech's arbejde, og kan se at der nu
> > visse steder eksisterer både tags og "skygge cykelstier". Det er
> > ihvertfald *ikke* korrekt. De parallelle cykelstier, Niels har lagt
> > ind, følger heller ikke de sædvanlige vejledninger for hvordan sådanne
> > skal konstrueres, nemlig at man placerer knudepunkter ud for ditto i
> > "hovedvejen." Endeligt er der flere steder hvor de nys indlagte
> > cykelstier foretager mærkelige zig-zag frem og tilbage, og hvor der er
> > modsatrettede ensretninger på samme side af vejen. Der er en hel del
> > at rette her, det virker meget sjusket. Endelig vil jeg mene, at når
> > man lægger cykelstier ind som selvstændige veje, bør man lægge en GPS
> > track til grund. Som det ser ud, ligger de nye stier de fleste steder
> > ikke symmetrisk om bilvejen, men er det reelt eller er det sjusk/
> > redigeringsfejl?
> >
>
> --
> --
> Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul
> Edvard Thomsens Vej 19, 5. th
> DK-2300 KBH S
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
>
>
>
> ==============================================================================
>
> Du modtog dette indlæg, fordi du er tilmeldt Google Grupper "OSM-DK"
> gruppe.
>
> For at sende indlæg til denne gruppe skal du sende en e-mail til talk-dk@
> openstreetmap.org eller gå til http://groups.google.dk/group/osm-dk?hl=da
>
> For at afmelde denne gruppe skal du sende en e-mail til
> osm-dk+unsubscribe at googlegroups.com<osm-dk%2Bunsubscribe at googlegroups.com>
>
> Hvis du vil ændre måden, hvorpå du får post fra gruppen, kan du besøge:
> http://groups.google.dk/group/osm-dk/subscribe?hl=da
>
> Hvis du vil rapportere en krænkelse, skal du sende en e-mail med
> forklaring
> på problemet til abuse at googlegroups.com
>
>
>
> ==============================================================================
> Google Grupper: http://groups.google.dk/?hl=da
>-- 
Niels John Beck
N. Jespersensvej 10 3.tv.
2000 Frederiksberg
DK - Denmark
Mobil +45 60605235
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20091119/9fc338f1/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list