[Talk-dk] Cykelstier i København

Kim Foder kim at foder.dk
Lør Nov 21 13:02:58 GMT 2009


Efter at have læst mig gennem alle mails i denne diskussion, mener jeg
det er på tide at andre giver deres mening til kende, så her er min. 

Da jeg for lidt over et år siden kortlagde det første stykke cykelsti,
startede jeg som Niels med at lægge den ind som en separat way, mest
fordi der var ½ meters flad græskant mellem vejen og cykelstien.

Efter at have set resultatet lidt an (både i JOSM og resultatet af
renderen), gik det op for mig at det ikke var en god ide af flere
årsager :

    Ved at se på kortet kan man få det indtryk at stien er en
    separat enhed, adskilt fra vejen, hvilke den jo ikke rigtigt er
    iom. at en cykellist til hver en tid kan vælge at forlade
    cykelstien for at komme over på den anden side, ved simpelt hen
    at overskride græskanten / kantstenen.
    
    Ved kryds får man indtryk af at der er et separat kryds for
    cykelstien på trods af at der, i de fleste tilfælde, kun er tale
    om en farvet bane, eller bare et par hvide streger.
    
    En af de grundlæggende regler i OSM er at man ikke må tagge af
    hensyn til renderen, men for at få fornuftige resultater på
    kortet, hvilket man som begynder kan være ret fikseret på, er
    det nødvendigt enten at lægge cykelstien ret langt fra vejen (op
    mod 20 m.) for at den kan ses som en separat sti, eller bruge
    layer for at lægge den oven på vejen. Begge dele er en dårlig
    ide, at lægge stien langt fra vejen er direkte forkert, det er
    ikke der stien ligger, og det styrker bare de foregående
    punkter, så er layer nok mere rigtig, men det kan give det
    indtryk at der ikke er forbindelse mellem en vej og sidevej.
    
    Det giver et stort arbejde at registrere og vedligeholde
    information der i store træk ar givet ud fra den registrerede
    information om vejen.
    
Ud fra disse og tilsvarende overvejelser (ikke alle lige rigtige)
besluttede jeg mig for at fjerne de skyggestier jeg havde lagt ind, og
tagge ud fra de, på det tidspunkt alment brugte, regler :

    En cykelsti markeret med en stribe eller farvet bane på vejen
    tagges som en highway=* cycleway=lane.
    
    En cykelsti markeret ved en niveau forskel, kantsten eller græs
    rabat tagges som highway=* cycleway=track.
    
    En cykelsti adskilt så der ikke er direkte mulighed for at køre
    ud på kørebanen tagges som highway=cycleway.
    
Som flere har kommenteret i denne diskussion, er dette ikke en perfekt
løsning, da der er en del situationer som ikke bliver fyldestgørende
beskrevet, men indtil der bliver enighed om andet, er denne løsning i
mine øjne den bedste.

Niels jeg syns det er fint at du går på med denne iver, men det er måske
nok en lidt drastisk måde at starte op på, og at bruge København eller
Amager som et test område er nok at overdrive en smule !

Det kan godt være at flertallet bruger skyggestier i Tyskland og
Holland, men en hurtig gennemgang af data fra vilkårlige områder i begge
lande viser at der (heller ikke der) er konsensus !

Jeg vil mene at det vigtigste er at vi så vidt muligt overholder de få
vedtagende OSM regler for tagging, og ellers forsøger at holde en fælles
stil her i landet indtil der eksisterer nogle overordnede retningslinier
i OSM regi.

Evt. kunne det være vi skulle overveje et system til afstemning om
spørgsmål af denne type, så vi med tiden kunne få opbygget nogle
retningslinier her i landet ?

Kim Foder

More information about the Talk-dk mailing list