[Talk-dk] Tilbagerulning af Niels Becks data

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Man Nov 23 23:23:42 GMT 2009


On 23/11/2009, at 22.34, Polderrunner wrote:

> Skal vi ikke lige slå lidt koldt vand i blodet inden vi begynder at
> smide hele Niels Becks arbejde ud.

Selvfølgelig. Der er vist heller ikke nogen der synes det er nogen 
speciel ønskværdig udgang.

Jeg er for så vidt enig med dig i dine punkter 1-3. Problemet er så 
vidt jeg kan se at Niels med sine kontrære beskeder her på listen 
totalt har mistet troværdighed. Igen og igen har Niels fremturet med 
"sådan gør man i Tyskland og Holland" og har ikke svaret konstruktivt 
på de bekymringer andre mappere har bragt frem. Ej heller har han 
demonstreret vilje til at lære og lytte.

I sin seneste maili skrev Niels:

> Jeg har forelagt emnet OSM -board som har videresendt mit oplæg til 
> det tekniske underudvalg!


Det kunne være interessant at vide, hvad det er for et OSM-board, hvad 
det er for et teknisk underudvalg, og hvad det er Niels har skrevet. 
For mig lyder det som blålys -- disse organer eksisterer ikke -- og er 
et udtryk for at Niels Beck fortsat er kontrær, forsøger at tryne 
andre danske mappere og gennemtrumfe sin måde at gøre tingene på.

> 1. Han har ikke lavet vandalisme i den forstand, at han har ødelagt
> andres arbejde. Han har faktisk tilføjet information, der ikke 
> allerede
> var der (cykelsti information).

Som andre har nævnt før, tilføjer man ikke information ved at lave en 
cycleway=track tagging om til en parallel highway=cycleway *uden* GPS- 
tracks.

> 3. Han er faktisk den første, der overhovedet har gjort noget for at
> mappe cykelstier på de veje jeg har checket. Og det er på veje, som
> oprindeligt blev mappet for 2 år siden. Så man kan jo ikke ligefrem
> sige, at der udover Niels Beck har været den store entusiasme for at
> mappe cykelstier i København. Man skulle da nærmest påskønne, at der 
> er
> nogen, der gider gøre noget ved sagen!

Ja og nej. Uden dokumentation og/eller data i form af GPS tracks er 
det ikke meget værd.

> Problemer med Niels Becks arbejde: Der mangler dokumentation. Han har
> ikke oploadet et eneste gps trace eller på anden vis angivet kilde til
> arbejdet. Og så burde han med det samme have stoppet med yderligere
> edits, da der blev rejst tvivl omkring hans arbejde her på listen.

Helt enig.

> Så, med mindre at det kan dokumenteres, at hans edits har gjort mere
> skade end gavn, så synes jeg ikke at de skal rulles tilbage. I de fem
> eksempler var der i hvert fald tilføjet faktisk information, og
> tagningen er i mine øjne heller ikke ukorrekt i forhold til OSM 
> standard.

Uanset udfaldet af denne kedelige sag er det -- som jeg skrev i en 
tidligere mail -- muligt at tage changesets ud af den liste jeg 
tidligere publicerede. Det er absolut aller sidste udvej at rulle 
changesets tilbage. Det bedste var om vi kunne få Niels Beck til at 
samarbejde og indvillige i at indrette sig efter de retningslinier vi 
kan blive enige om her på listen.

SPECIELT er det vigtigt at Niels Beck erklærer at han forstår at det 
han kalder "uddata" er *ligegyldigt* for hvordan geografiske forhold 
skal mappes. At der ikke er "blå linier" for cykelstier der er tagget 
er LIGEGYLDIGT. Det kommer før eller siden. Og faktisk, bruger man 
OSMArender/Tiles at Home kan man godt se cykelstier som tagged på vejen. 
Mapnik og stormgravity's cyclemap kommer sikkert også med engang. 
Niels Beck må også erklære at han forstår at ideen om at "cykelstier 
har deres eget liv og egne regler" er noget forvrøvlet sludder som 
ikke kan kan lægges til grund for hvordan de skal mappes.

Som Erik Klausen har dokumenteret er situationen i Tyskland og Holland 
hverken værre eller bedre end i Danmark. Man afmærker cykelstier enten 
med tagging eller som skyggeveje ligesom vi gør her.

Niels Beck må erklære at han forstår at i mangel på fastlagte 
principper må man respektere de valg tidligere mappere har gjort, med 
*mindre* man har nye GPS data og/eller man kontakter den tidligere 
mapper og aftaler hvad der skal gøres. Eller hvis der er tale om 
regulære fejl naturligvis. Men at erstatte en tagget cykelsti med en 
skyggesti uden GPS data er ikke acceptabelt.

Så igen: den bedste udgang på denne kedelige sag ville være hvis Niels 
Beck kunne motiveres til at samarbejde med os andre, og selv bringe 
sine data i overensstemmelse med de principper som ligger bag OSM. Jeg 
tror alle hellere vil arbejde kontruktivt med kortet frem for dette 
fnidder.

Men hvis Niels ønsker at redde sine data fra rollback skal han nok 
ikke sende flere "goddaw-mand-økseskaft" beskeder til listen her. Jeg 
tror de flestes tålmodighed er ved at være opbrugt.

Mvh,
MortenMore information about the Talk-dk mailing list