[Talk-dk] Tilbagerulning af Niels Becks data

Claus Hindsgaul claus.hindsgaul at gmail.com
Tir Nov 24 09:24:40 GMT 2009


2009/11/24 Kim Foder <kim at foder.dk>

> Sku' vi ikke prøve at blive enige om hvordan de pågældende cykel stier
> skal tagges så Niels og vi andre kan komme videre med at kortlægge
> cykelstierne ?
>

Jo. Der har været et par udkast i tråden. Jeg har prøvet at drage lære af de
forskellige indlæg, og er kommet frem til nedenstående kortfattede UDKAST
til retningslinjer. Jeg har forsøgt at gøre dem funktionsbaserede med fokus
på bedste beskrivelse af færdselsvejene:


*Cykelstier, der følger en vej med biltrafik, og har samme forløb, tagges
som udgangspunkt i vejens "way" med cycleway=lane (hvis den blot er markeret
med opmaling på vejen) eller cycleway=track (hvis den er adskilt fra vejen
med andet end opmaling).

På følgende strækninger kan cykelstien dog med fordel optegnes som en
separat "highway=cycleway":
*

   - *Strækninger, hvor cykelstien afviger væsentligt fra bilvejens forløb
   (svinger uafhængigt af vejen)
   *
   - *Strækninger, der er adskilt fra vejen af barrierer, forbud eller
   lignende, som de fleste cyklister ikke let eller lovligt kan forcere
   (f.eks. anses kantsten her for lette at forcere)*

*På sådanne strækninger markeres bilvejens way med "bicycle=no", og den
separate "highway=cycleway" lægges på dens virkelige placering uden hensyn
til hvordan den optegnes i de forskellige render-maskiner (optegnede kort).*

Hvordan lyder det? Kommentarer er velkomne, især hvis de er underbygget med
en forklaring om, hvordan vi opnår bedst mulig kortbeskrivelse.

-- 
-- 
Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul
Edvard Thomsens Vej 19, 5. th
DK-2300 KBH S
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20091124/fa5e3221/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list