[Talk-dk] Tilbagerulning af Niels Becks data

Johnny Rose Carlsen osm at wenix.dk
Tir Nov 24 09:47:42 GMT 2009


Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul at gmail.com> wrote:
> *Cykelstier, der følger en vej med biltrafik, og har samme forløb,
> tagges som udgangspunkt i vejens "way" med cycleway=lane (hvis den
> blot er markeret med opmaling på vejen) eller cycleway=track (hvis
> den er adskilt fra vejen med andet end opmaling).
> 
> På følgende strækninger kan cykelstien dog med fordel optegnes som en
> separat "highway=cycleway":
> *
> 
>    - *Strækninger, hvor cykelstien afviger væsentligt fra bilvejens
> forløb (svinger uafhængigt af vejen)
>    *
>    - *Strækninger, der er adskilt fra vejen af barrierer, forbud eller
>    lignende, som de fleste cyklister ikke let eller lovligt kan
> forcere (f.eks. anses kantsten her for lette at forcere)*
> 
> *På sådanne strækninger markeres bilvejens way med "bicycle=no", og
> den separate "highway=cycleway" lægges på dens virkelige placering
> uden hensyn til hvordan den optegnes i de forskellige render-maskiner
> (optegnede kort).*
> 
> Hvordan lyder det? Kommentarer er velkomne, især hvis de er
> underbygget med en forklaring om, hvordan vi opnår bedst mulig
> kortbeskrivelse.

Jeg er ikke erfaren cykelsti mapper, så jeg ved ikke hvor meget min
"stemme" tæller, men jeg synes det lyder vældig fornuftigt.

Mvh
 - Johnny

More information about the Talk-dk mailing list