[Talk-dk] Forslag til retningslinjer for cykelstier

Carsten Nielsen list_reply at toensberg.dk
Tir Nov 24 19:25:22 GMT 2009


Claus Hindsgaul skrev:
> Hvis græsstriber skal udløse skyggestier, skal det fremgå tydeligt
> (ændres i udkastet). Skal de det, og hvorfor giver det en bedre
> kortbeskrivelse?
Hvor bred skal græs striben være før det er "lovligt" at lave en separat
way til cykel stien ?
Hvad med buslommer og rastepladser hvor cykel stien går uden om, skal
man så kun lave separat way de par meter eller er det grund nok til at
lave hele stien som en separat way?

Her ude på landet vil jeg nu fortsat mene at en halv meters græs er nok
til at jeg vil lave en seperat way.


Carsten / ablansinger
More information about the Talk-dk mailing list