[Talk-dk] Forslag til retningslinjer for cykelstier

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Ons Nov 25 08:45:08 GMT 2009


On 24/11/2009, at 23.50, Freek wrote:

> First of all I don't like to bump over kantsten with my citybike, so 
> I don't
> see them as "passible".

Heh, jeg bryder mig heller ikke om at køre over kantsten... men 
kommunens folk laver dog ofte nedkørsler af afsalt som jeg gerne 
benytter.

> Furthermore, I see too many situations (for example
> on the ring road in Århus) where cycletracks that are separated from 
> the main
> road by a grass strip need separate ways in order to get the way- 
> topology
> correct (mostly because of access to sideways). I think it would be 
> strange
> to make half of the cycleway segments into separate ways and the 
> other half
> into cycleway=track just to get as many cycleway=track's as possible 
> without
> ruining the topology.

Jeg er enig i at det vel være uhensigtsmæssigt (og svært at 
vedligeholde) hvis man på et stykke vej veksler mellem cycleway=* og 
skyggeveje for hver 100 meter, og her må mapperen benytte sin "sunde 
fornuft".

Situationen du beskriver (græsstribe mellem vej og cykelsti) ligner 
dog meget den Wiki'en anbefaler at mærke med cycleway=track [0]. (I 
øvrigt er der en fejl i wikien for cycleway=track bliver ikke renderet 
på den måde der er vist.) Det er dog problematisk at bruge 
tilstedeværelse af "en stribe græs" som afgørende for beskrivelsen i 
OSM, da man ofte ser cykelstier hvor det veksler mellem græsstribe og 
kantsten.

Men vi *mangler* faktisk en tag til at beskrive den *mest* almindelige 
cykelstikonstruktion i Danmark, nemlig hvor cykelstien adskilles fra 
bilernes kørebane med en kantsten. Jeg vil foreslå at vi bliver enige 
om at introducere en ny tag:

  cycleway=curb

(Se [1] for definition af ordet "curb".) Vi kan derefter henvende os 
til OSM, fortælle at danske OSM'er er enige om dette og bede om at få 
det optaget på listen af godkendte tags. Det vil være med til at 
afhjælpe forvirringen, idet ordet "track" faktisk antyder et separat 
spor, som også billedet på Wikien viser.

> There are surely more such elaborate reasons for making cycleways 
> separate,
> which is why I would like to have a "use your (common) sense" kind-of
> statement in the text.

+1

-- Morten


[0] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Cycleway
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Curb_(road)

More information about the Talk-dk mailing list