[Talk-dk] Forslag til retningslinjer for cykelstier

Claus Hindsgaul claus.hindsgaul at gmail.com
Ons Nov 25 09:11:33 GMT 2009


Den 25. nov. 2009 09.45 skrev Morten Kjeldgaard <mok at bioxray.dk>:

>
> On 24/11/2009, at 23.50, Freek wrote:
>
> > First of all I don't like to bump over kantsten with my citybike, so
> > I don't
> > see them as "passible".
>
> Heh, jeg bryder mig heller ikke om at køre over kantsten... men
> kommunens folk laver dog ofte nedkørsler af afsalt som jeg gerne
> benytter.
>

Beskrivelsen skulle gerne beskrive den fælles holdning til, hvordan man gør.
Hvis vi har mappere, der synes at kantsten er svært passable, mens andre
ikke gør, får vi en meget forskellig mapning af en meget almindelig
situation.
Måske er Mortens forslag om en "curb"-tag ikke så tosset. Så kan f.eks.
rutefindere vælge om den anser kantsten for at være en barriere eller ej.


> Jeg er enig i at det vel være uhensigtsmæssigt (og svært at
> vedligeholde) hvis man på et stykke vej veksler mellem cycleway=* og
> skyggeveje for hver 100 meter, og her må mapperen benytte sin "sunde
> fornuft".
>
> Situationen du beskriver (græsstribe mellem vej og cykelsti) ligner
> dog meget den Wiki'en anbefaler at mærke med cycleway=track [0].  (I
> øvrigt er der en fejl i wikien for cycleway=track bliver ikke renderet
> på den måde der er vist.) Det er dog problematisk at bruge
> tilstedeværelse af "en stribe græs" som afgørende for beskrivelsen i
> OSM, da man ofte ser cykelstier hvor det veksler mellem græsstribe og
> kantsten.
>

Nu forstår jeg (vistnok) bedre. Når nogle af jer snakker om at græsstriber
skal/kan udløse skyggestier, har det så i virkeligheden mindre med græsset
at gøre - og mere med en bestemt type vej med tilbagetrukne cykelstier ved
hvert kryds? Og at I ikke synes at man bør skifte til skyggestier 10 meter
på hver side af hvert eneste kryds?
Hvis det er rigtigt forstået, er kodeordet i mit forslag "strækning". Her
vil det efter min mening være op til mapperen at vurdere, om et vejstykke
fyldt med "tilbagetrækninger" ved en masse sideveje kan vurderes at være en
samlet "strækning", der ikke følger vejens forløb - og dermed skal mappes
som een lang separat cycleway.


>
> > There are surely more such elaborate reasons for making cycleways
> > separate,
> > which is why I would like to have a "use your (common) sense" kind-of
> > statement in the text.
>
> +1
>

Jep, vi kan ikke beskrive alt, men bør så vidt muligt dække alle
"almindelige" forhold.

-- 
-- 
Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul
Edvard Thomsens Vej 19, 5. th
DK-2300 KBH S
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20091125/9b6e2f76/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list