[Talk-dk] Forslag til retningslinjer for cykelstier

Carsten Nielsen list_reply at toensberg.dk
Ons Nov 25 16:19:40 GMT 2009


Claus Hindsgaul skrev:
> Hvad synes I da selv, der bør gælde specielt for græsstriber, og
> hvorfor giver det et bedre kortmateriale?
> Kunne man alternativt skelne mellem, om der er indlagt en væsentlig
> afstand mellem vej og cykelsti (f.eks. over 3 meter?), selvom den er
> passabel?
Jeg har svært ved at se/sætte en skarp grænse for hvornår en cykelsti
skal være en separat way, men det er fint med nogle tommelfinger regler
at gå efter.

Jeg mener at en græs rabat på 3 meter bør berettige til en separat way,
da risikoen for påkørsel fra biler er væsentlig anderledes end ved en
cykelsti der blot er markeret med en stribe. Jeg kan også godt se at en
cykelsti der kun er adskilt far vejen af en kantsten eller 30 cm græs
kan betegnes som en attribut på vejen, men sikkerheds mæssigt er der for
mig stadig en væsentlig forskel i forhold til en cykelstribe der er
malet på vejen.
Det er muligt at "curb" eller lignende er en løsning på problemet, jeg
tror dog ikke jeg kommer til at bruge den, jeg har nok i at trace vejene
og cykelstierne, men det ændrer jo ikke ved at det kan være den rigtige
løsning.

For mig er det ikke vigtigt om det gøres på den ene eller den anden
måde, jeg gør det efter men bedste vurdering i det enkelte tilfælde og
accepterer så at nogen ændrer/retter det hvsi de mener det er mere
korrekt på den anden måde.

Carsten / ablansinger
More information about the Talk-dk mailing list