[Talk-dk] Forslag til retningslinjer for cykelstier

Johnny Rose Carlsen osm at wenix.dk
Lør Nov 28 21:33:49 GMT 2009


Niels Beck <nielsbeck at gmail.com> wrote:

> Nej så enkelt er det ikke! Det er i orden med at rulle mine "lanes"
> tilbage, fint nok! Men jeg er ikke enig i de opstillede regler for
> cykelstier i Danmark!

> 1. Der er rundt om i landet en del cykelstier, deer dermed ikke vil
> være gangbarer ifølge den foreslåede rutine.

Kan du forklarer det nærmere? - hvor vil de ikke være gangbare efter
det regelsæt vi er ved at komme frem til?


> 2. Danmark vil adskille sig fra resten af Europa, idet der her både
> bruges den foreslåede og den af mig anvendte highway-cycleway.

Sidst talte vi kun om Holland og Tyskland - hvilket næppe er resten af
Europe. derudver vil jeg stadig gerne se en henvisning til et sted
hvor de gør det på samme måde som dig, og i samme omfang.


> 3. Hovedparten af danske cykelstier ligger indenfor 6 meter fra vejen
> og vil dermed være at definerer som tillæg til highway.xxx, og dermed
> usynlige på uddata.
> 4. Danmarkskortet vil i det store og hele være uden synlige cykelstier
> bortset fra dem
> der er tegnet af GPS-folket der har været på tur i skov og på slette!

Du vender konstant tilbage til disse to punkter, og jeg kan kun se
to grunde til det. Enten vil du ikke accepterer vores svar, eller
også forstår du ikke vores svar.

Hvis det er fordi du ikke forstår vores svar, så meld lige tilbage, så
vil jeg gerne forklarer i lidt mere detaljerede vendinger hvorfor
renderingen (uddata, kortet) ikke betyder noget somhelst i denne
diskution.


> 5. At der ikke kommer indvendinger i større stil, er ikke det samme
> som samtykke eller for den sags skyld en demokratisk tilslutning.

Så vidt jeg kan se er du den eneste som er helt imod andre modeller en
din egen. Dine argumenter er svage, og er allerede besvarede. Hvis du
ikke kan finde nogle holdbare argumenter mod systemet, og der ikke er
andre der protesterer, så vil jeg betragte det som en god demokratisk
beslutning.

Det skal dog siges, at uanset hvilken løsning der vælges, så vil det
altid indeholde nogle kompromiser, det kan vi desværre ikke slippe for.
Men vi bliver nødt til at vælge den model som giver færrest problemer,
og som de fleste kan accepterer.

De nuværende problemer som mangler en løsning på nuværende tidspunkt er:

 * Hvordan markeres kansten.
 * Hvornår skifter vi fra cycleway=* til highway=cycleway steder hvor
   der er græs/grus/jord/afstand mellem vej og cykelsti.
 * Cykelstier med forskellige regler på hver side af vejen. 
   (Ensretninger, dobbeltsporet, o.lign)

Min fornemmelse siger mig at vi nok skal finde en fornuftig løsning på
disse problemer, når vi allesammen har tænkt lidt mere over det.


> Derfor vil jeg i givet fald følge op på min tidligere henvendelse til
> "the board", hvor jeg har bedt om en vurdering af highway-cycleway´s
> ligitimitet!I denne opfølgning vil jeg bl.a. anvende ovennævnte
> argumentation.

Jeg tvivler på de vil blande sig i lokale regler for tagging af
cykelstier. Generalt blander de sig ikke meget i den slags.

 
> Herudover vil jeg pege på at der gennem definitionen under vedtagelse
> i Danmark samt tilbagerulningen af mine data efterfulgt af en hurtig
> opfølgning med markeringer af cycleways på highways-xxx direkte er
> spærret for mine highway-cycleways! Enkeltvis sikkert ligitime
> elementer men set i sammenhæng ikke acceptabelt efter min mening.

Jeg tror godt jeg kunne udvide dit cykelsystem til noget som er endnu
mere komplekst, og som gør at du vil skulle bruge cirka 15 minutter per
kryds du vil mappe. Det vil gøre krydsene næsten umulige at overskue,
bestå udelukkende af lovlige tags og vil ikke tilføje noget nævneværdig
information til kortet.

Når du så har rodet med de første 3 kryds, så vil du læne dig tilbage i
stolen og sige: "Det her er simpelthen for besværligt, enten skal det
laves om, eller også gider jeg ikke rode mere med det".

Det er cirka sådan jeg så indførelsen af dit system.


Faktisk vil jeg gerne vide hvilke fordele dit system har i ganske
almindelige kryds som ved Vigerslevvej/Gl. Køge Landevej [1], fremfor
det tidligere system hvor vejene bare var tagget "cycleway=track".

Jeg har egentlig ikke noget problem med at cykelstierne trækkes væk fra
vejene de steder hvor det giver flere fordele end ulemper.

[1] http://osm.org/go/0NWsDvYvd--Med venlig hilsen,
 - Johnny Carlsen
More information about the Talk-dk mailing list