[Talk-dk] Forslag til retningslinjer for cykelstier

Niels Beck nielsbeck at gmail.com
Søn Nov 29 08:01:21 GMT 2009


Hej!
Jeg har sagt Ok til at fjerne "mine" cykelstier Hvorfor er det så egentlig
lige at det er mine cykelstier der skal fjernes? Hvad med de andre byer i
Danmark som har anvndt highway-cycleway? er det kun København? Hvad med
Nørrebro der er forsynet med lanes, men hvor det ikke er realiteten?

Jeg har været ude på nogle andre debatforum, hvor debatten om samme emne har
gået lystigt! Her er meget differentierde betragtninger, men også meget at
blive klog på!

Nogle brugere her er orienteret mod det programmæssige nogle mod det
brugermæssige! Osv. Summa sumarum: Desværre kan man ikke gennem wikimap få
et retvisende indtryk af Europas cykelstier! Måske i fremtiden, men det er
uklart hvem der i givet fald arbejder for sagen og om alle de mange
highway-cycleways kan forenes med tilsvarende cycleways som tillæg til
highway-xxx, ærgerligt!

Der er eet argument, der dog får mig at accepterer fjernelse af "mine"
highway-cycleways, den øgede kompleksitet og uklarhed vedrørende f.eks.
højre/venstresving til og fra highway-cycleways!

Vh.
Niels

Den 28. nov. 2009 22.33 skrev Johnny Rose Carlsen <osm at wenix.dk>:

> Niels Beck <nielsbeck at gmail.com> wrote:
>
> > Nej så enkelt er det ikke! Det er i orden med at rulle mine "lanes"
> > tilbage, fint nok! Men jeg er ikke enig i de opstillede regler for
> > cykelstier i Danmark!
>
> > 1. Der er rundt om i landet en del cykelstier, deer dermed ikke vil
> > være gangbarer ifølge den foreslåede rutine.
>
> Kan du forklarer det nærmere? - hvor vil de ikke være gangbare efter
> det regelsæt vi er ved at komme frem til?
>
>
> > 2. Danmark vil adskille sig fra resten af Europa, idet der her både
> > bruges den foreslåede og den af mig anvendte highway-cycleway.
>
> Sidst talte vi kun om Holland og Tyskland - hvilket næppe er resten af
> Europe. derudver vil jeg stadig gerne se en henvisning til et sted
> hvor de gør det på samme måde som dig, og i samme omfang.
>
>
> > 3. Hovedparten af danske cykelstier ligger indenfor 6 meter fra vejen
> > og vil dermed være at definerer som tillæg til highway.xxx, og dermed
> > usynlige på uddata.
> > 4. Danmarkskortet vil i det store og hele være uden synlige cykelstier
> > bortset fra dem
> > der er tegnet af GPS-folket der har været på tur i skov og på slette!
>
> Du vender konstant tilbage til disse to punkter, og jeg kan kun se
> to grunde til det. Enten vil du ikke accepterer vores svar, eller
> også forstår du ikke vores svar.
>
> Hvis det er fordi du ikke forstår vores svar, så meld lige tilbage, så
> vil jeg gerne forklarer i lidt mere detaljerede vendinger hvorfor
> renderingen (uddata, kortet) ikke betyder noget somhelst i denne
> diskution.
>
>
> > 5. At der ikke kommer indvendinger i større stil, er ikke det samme
> > som samtykke eller for den sags skyld en demokratisk tilslutning.
>
> Så vidt jeg kan se er du den eneste som er helt imod andre modeller en
> din egen. Dine argumenter er svage, og er allerede besvarede. Hvis du
> ikke kan finde nogle holdbare argumenter mod systemet, og der ikke er
> andre der protesterer, så vil jeg betragte det som en god demokratisk
> beslutning.
>
> Det skal dog siges, at uanset hvilken løsning der vælges, så vil det
> altid indeholde nogle kompromiser, det kan vi desværre ikke slippe for.
> Men vi bliver nødt til at vælge den model som giver færrest problemer,
> og som de fleste kan accepterer.
>
> De nuværende problemer som mangler en løsning på nuværende tidspunkt er:
>
>  * Hvordan markeres kansten.
>  * Hvornår skifter vi fra cycleway=* til highway=cycleway steder hvor
>   der er græs/grus/jord/afstand mellem vej og cykelsti.
>  * Cykelstier med forskellige regler på hver side af vejen.
>   (Ensretninger, dobbeltsporet, o.lign)
>
> Min fornemmelse siger mig at vi nok skal finde en fornuftig løsning på
> disse problemer, når vi allesammen har tænkt lidt mere over det.
>
>
> > Derfor vil jeg i givet fald følge op på min tidligere henvendelse til
> > "the board", hvor jeg har bedt om en vurdering af highway-cycleway´s
> > ligitimitet!I denne opfølgning vil jeg bl.a. anvende ovennævnte
> > argumentation.
>
> Jeg tvivler på de vil blande sig i lokale regler for tagging af
> cykelstier. Generalt blander de sig ikke meget i den slags.
>
>
> > Herudover vil jeg pege på at der gennem definitionen under vedtagelse
> > i Danmark samt tilbagerulningen af mine data efterfulgt af en hurtig
> > opfølgning med markeringer af cycleways på highways-xxx direkte er
> > spærret for mine highway-cycleways! Enkeltvis sikkert ligitime
> > elementer men set i sammenhæng ikke acceptabelt efter min mening.
>
> Jeg tror godt jeg kunne udvide dit cykelsystem til noget som er endnu
> mere komplekst, og som gør at du vil skulle bruge cirka 15 minutter per
> kryds du vil mappe. Det vil gøre krydsene næsten umulige at overskue,
> bestå udelukkende af lovlige tags og vil ikke tilføje noget nævneværdig
> information til kortet.
>
> Når du så har rodet med de første 3 kryds, så vil du læne dig tilbage i
> stolen og sige: "Det her er simpelthen for besværligt, enten skal det
> laves om, eller også gider jeg ikke rode mere med det".
>
> Det er cirka sådan jeg så indførelsen af dit system.
>
>
> Faktisk vil jeg gerne vide hvilke fordele dit system har i ganske
> almindelige kryds som ved Vigerslevvej/Gl. Køge Landevej [1], fremfor
> det tidligere system hvor vejene bare var tagget "cycleway=track".
>
> Jeg har egentlig ikke noget problem med at cykelstierne trækkes væk fra
> vejene de steder hvor det giver flere fordele end ulemper.
>
> [1] http://osm.org/go/0NWsDvYvd--
>
>
>
> Med venlig hilsen,
>  - Johnny Carlsen
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>-- 
Niels John Beck
N. Jespersensvej 10 3.tv.
2000 Frederiksberg
DK - Denmark
Mobil +45 60605235
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20091129/8284e50c/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list