[Talk-dk] KMS datasæt i OSM og ophavsret

Frank Sørensen frank at jkelloggs.dk
Tir Okt 27 20:06:59 GMT 2009


Hej til alle på listen,

jeg er meget ked af at skulle påtage mig opgaven som lyseslukker, men jeg har 
på det seneste opdaget, at der er lagt to geografiske datasæt ind i 
OpenStreetmap for Danmark, som er behæftet med ophavsret. I begge tilfælde er 
der tale om data fra Kort & Matrikelstyrelsen:

1.
Det ene sæt er et linjetema, som kan ses som en stiplet kystlinje omkring 
Kbh.-området. Det er en forholdsvis direkte import af KMS-datasættet "Danmarks 
Administrative Geografiske Inddeling". Det er beskrevet nærmere her: 
http://www.kms.dk/Produktkatalog/DAGI/Rammer_for_DAGI.htm
KMS skriver ganske vist, at alle må bruge datasættet uden beregning, men de 
gør stadig tydeligt opmærksom på, at hvis man vil bruge deres data, skal det 
anføres at KMS har ophavsretten til de pågældende data.

2.
Det andet sæt er et punkttema for veje/husnumre. På dette tema er kilden 
angivet som "KMS (2002)". Det er lagt ind af "FindvejBot v0.1", og jeg 
formoder, at det er det KMS-datasæt, som har været brugt på map.ter.dk og 
findvej.dk. Her må folk så rette mig, hvis jeg tager fejl, men det skulle mere 
præcist dreje sig om "Beregnede adressekoordinater 1.5" af KMS fra 2002. 
Ifølge map.ter.dk skulle KMS i 2001/2002 have stillet datasættet til fri 
rådighed for offentligheden, men linket er dødt så de nærmere betingelser for 
brug kan ikke længere fremfindes. Og dermed er situationen, at vi fra OSMs side 
ikke kan dokumentere, at dataproducenten har frigivet datasættet til Creative 
Commons-brug. Og der er det altså sådan med ophavsret, at med mindre andet er 
angivet på skrift e.l., så har den oprindelige frembringer af et bestemt værk 
ophavsretten til det pågældende værk.

Så jeg vil hermed gerne spørge folk på mailinglisten, om andre deler min 
opfattelse af, at der tilsyneladende er _nogen_, der har glemt at se på 
OpenStreetmaps side om brug af data, som er behæftet med ophavsret:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright

Eller alternativt: Er der noget jeg har taget helt fejl af omkring 
grundbetingelserne for det her projekt? 


Med venlig hilsen

Frank Sørensen
Århus N.
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20091027/fa0e78da/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list