[Talk-dk] KMS datasæt i OSM og ophavsret

Carsten Nielsen list_reply at toensberg.dk
Tir Okt 27 20:33:59 GMT 2009


Hej Frank,

Kan disse 2 link hjælpe dig ?

http://web.archive.org/web/20050804160614/http://www.kms.dk/C1256ADF004C9677/(AllDocsByDocId)/F1266FCEBB3F6AFCC1256C700037726C
http://web.archive.org/web/20050804160223/http://www.kms.dk/C1256AED004E87BA/(AllDocsByDocId)/839DB89311B3D606C1256B1B004267DB?open&page=adressekoordinater&omr=P_KATALOG

Carsten

Frank Sørensen skrev:
> Hej til alle på listen,
>
>
> jeg er meget ked af at skulle påtage mig opgaven som lyseslukker, men
> jeg har på det seneste opdaget, at der er lagt to geografiske datasæt
> ind i OpenStreetmap for Danmark, som er behæftet med ophavsret. I
> begge tilfælde er der tale om data fra Kort & Matrikelstyrelsen:
>
>
> 1.
> Det ene sæt er et linjetema, som kan ses som en stiplet kystlinje
> omkring Kbh.-området. Det er en forholdsvis direkte import af
> KMS-datasættet "Danmarks Administrative Geografiske Inddeling". Det er
> beskrevet nærmere her:
> http://www.kms.dk/Produktkatalog/DAGI/Rammer_for_DAGI.htm
> KMS skriver ganske vist, at alle må bruge datasættet uden beregning,
> men de gør stadig tydeligt opmærksom på, at hvis man vil bruge deres
> data, skal det anføres at KMS har ophavsretten til de pågældende data.
>
>
> 2.
> Det andet sæt er et punkttema for veje/husnumre. På dette tema er
> kilden angivet som "KMS (2002)". Det er lagt ind af "FindvejBot v0.1",
> og jeg formoder, at det er det KMS-datasæt, som har været brugt på
> map.ter.dk og findvej.dk. Her må folk så rette mig, hvis jeg tager
> fejl, men det skulle mere præcist dreje sig om "Beregnede
> adressekoordinater 1.5" af KMS fra 2002. Ifølge map.ter.dk skulle KMS
> i 2001/2002 have stillet datasættet til fri rådighed for
> offentligheden, men linket er dødt så de nærmere betingelser for brug
> kan ikke længere fremfindes. Og dermed er situationen, at vi fra OSMs
> side ikke kan dokumentere, at dataproducenten har frigivet datasættet
> til Creative Commons-brug. Og der er det altså sådan med ophavsret, at
> med mindre andet er angivet på skrift e.l., så har den oprindelige
> frembringer af et bestemt værk ophavsretten til det pågældende værk.
>
>
> Så jeg vil hermed gerne spørge folk på mailinglisten, om andre deler
> min opfattelse af, at der tilsyneladende er _nogen_, der har glemt at
> se på OpenStreetmaps side om brug af data, som er behæftet med ophavsret:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright
>
>
> Eller alternativt: Er der noget jeg har taget helt fejl af omkring
> grundbetingelserne for det her projekt?
>
>
>
> Med venlig hilsen
>
>
> Frank Sørensen
> Århus N.
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>   
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20091027/7d528221/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list