[Talk-dk] KMS datasæt i OSM og ophavsret

Kent B. Hansen kent at tpv.dk
Tir Okt 27 20:59:26 GMT 2009


Hej,

Der står også en masse om KMS-sættet på:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/KMS

Mvh.
Kent B. Hansen27. okt. 2009 21.33 skrev Carsten Nielsen <list_reply at toensberg.dk>:
> Hej Frank,
>
> Kan disse 2 link hjælpe dig ?
>
> http://web.archive.org/web/20050804160614/http://www.kms.dk/C1256ADF004C9677/(AllDocsByDocId)/F1266FCEBB3F6AFCC1256C700037726C
> http://web.archive.org/web/20050804160223/http://www.kms.dk/C1256AED004E87BA/(AllDocsByDocId)/839DB89311B3D606C1256B1B004267DB?open&page=adressekoordinater&omr=P_KATALOG
>
> Carsten
>
> Frank Sørensen skrev:
>
> Hej til alle på listen,
>
> jeg er meget ked af at skulle påtage mig opgaven som lyseslukker, men jeg
> har på det seneste opdaget, at der er lagt to geografiske datasæt ind i
> OpenStreetmap for Danmark, som er behæftet med ophavsret. I begge tilfælde
> er der tale om data fra Kort & Matrikelstyrelsen:
>
> 1.
> Det ene sæt er et linjetema, som kan ses som en stiplet kystlinje omkring
> Kbh.-området. Det er en forholdsvis direkte import af KMS-datasættet
> "Danmarks Administrative Geografiske Inddeling". Det er beskrevet nærmere
> her:
> http://www.kms.dk/Produktkatalog/DAGI/Rammer_for_DAGI.htm
> KMS skriver ganske vist, at alle må bruge datasættet uden beregning, men de
> gør stadig tydeligt opmærksom på, at hvis man vil bruge deres data, skal det
> anføres at KMS har ophavsretten til de pågældende data.
>
> 2.
> Det andet sæt er et punkttema for veje/husnumre. På dette tema er kilden
> angivet som "KMS (2002)". Det er lagt ind af "FindvejBot v0.1", og jeg
> formoder, at det er det KMS-datasæt, som har været brugt på map.ter.dk og
> findvej.dk. Her må folk så rette mig, hvis jeg tager fejl, men det skulle
> mere præcist dreje sig om "Beregnede adressekoordinater 1.5" af KMS fra
> 2002. Ifølge map.ter.dk skulle KMS i 2001/2002 have stillet datasættet til
> fri rådighed for offentligheden, men linket er dødt så de nærmere
> betingelser for brug kan ikke længere fremfindes. Og dermed er situationen,
> at vi fra OSMs side ikke kan dokumentere, at dataproducenten har frigivet
> datasættet til Creative Commons-brug. Og der er det altså sådan med
> ophavsret, at med mindre andet er angivet på skrift e.l., så har den
> oprindelige frembringer af et bestemt værk ophavsretten til det pågældende
> værk.
>
> Så jeg vil hermed gerne spørge folk på mailinglisten, om andre deler min
> opfattelse af, at der tilsyneladende er _nogen_, der har glemt at se på
> OpenStreetmaps side om brug af data, som er behæftet med ophavsret:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright
>
> Eller alternativt: Er der noget jeg har taget helt fejl af omkring
> grundbetingelserne for det her projekt?
>
>
> Med venlig hilsen
>
> Frank Sørensen
> Århus N.
>
> ________________________________
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
More information about the Talk-dk mailing list