[Talk-dk] KMS datasæt i OSM og ophavsret

Kent B. Hansen kent at tpv.dk
Tir Okt 27 21:04:11 GMT 2009


...Og DAGI har tidligere været diskutteret her:
http://tinyurl.com/ykjthfv

Mvh.
Kent B. Hansen27. okt. 2009 21.59 skrev Kent B. Hansen <kent at tpv.dk>:
> Hej,
>
> Der står også en masse om KMS-sættet på:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/KMS
>
> Mvh.
> Kent B. Hansen
>
>
>
> 27. okt. 2009 21.33 skrev Carsten Nielsen <list_reply at toensberg.dk>:
>> Hej Frank,
>>
>> Kan disse 2 link hjælpe dig ?
>>
>> http://web.archive.org/web/20050804160614/http://www.kms.dk/C1256ADF004C9677/(AllDocsByDocId)/F1266FCEBB3F6AFCC1256C700037726C
>> http://web.archive.org/web/20050804160223/http://www.kms.dk/C1256AED004E87BA/(AllDocsByDocId)/839DB89311B3D606C1256B1B004267DB?open&page=adressekoordinater&omr=P_KATALOG
>>
>> Carsten
>>
>> Frank Sørensen skrev:
>>
>> Hej til alle på listen,
>>
>> jeg er meget ked af at skulle påtage mig opgaven som lyseslukker, men jeg
>> har på det seneste opdaget, at der er lagt to geografiske datasæt ind i
>> OpenStreetmap for Danmark, som er behæftet med ophavsret. I begge tilfælde
>> er der tale om data fra Kort & Matrikelstyrelsen:
>>
>> 1.
>> Det ene sæt er et linjetema, som kan ses som en stiplet kystlinje omkring
>> Kbh.-området. Det er en forholdsvis direkte import af KMS-datasættet
>> "Danmarks Administrative Geografiske Inddeling". Det er beskrevet nærmere
>> her:
>> http://www.kms.dk/Produktkatalog/DAGI/Rammer_for_DAGI.htm
>> KMS skriver ganske vist, at alle må bruge datasættet uden beregning, men de
>> gør stadig tydeligt opmærksom på, at hvis man vil bruge deres data, skal det
>> anføres at KMS har ophavsretten til de pågældende data.
>>
>> 2.
>> Det andet sæt er et punkttema for veje/husnumre. På dette tema er kilden
>> angivet som "KMS (2002)". Det er lagt ind af "FindvejBot v0.1", og jeg
>> formoder, at det er det KMS-datasæt, som har været brugt på map.ter.dk og
>> findvej.dk. Her må folk så rette mig, hvis jeg tager fejl, men det skulle
>> mere præcist dreje sig om "Beregnede adressekoordinater 1.5" af KMS fra
>> 2002. Ifølge map.ter.dk skulle KMS i 2001/2002 have stillet datasættet til
>> fri rådighed for offentligheden, men linket er dødt så de nærmere
>> betingelser for brug kan ikke længere fremfindes. Og dermed er situationen,
>> at vi fra OSMs side ikke kan dokumentere, at dataproducenten har frigivet
>> datasættet til Creative Commons-brug. Og der er det altså sådan med
>> ophavsret, at med mindre andet er angivet på skrift e.l., så har den
>> oprindelige frembringer af et bestemt værk ophavsretten til det pågældende
>> værk.
>>
>> Så jeg vil hermed gerne spørge folk på mailinglisten, om andre deler min
>> opfattelse af, at der tilsyneladende er _nogen_, der har glemt at se på
>> OpenStreetmaps side om brug af data, som er behæftet med ophavsret:
>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright
>>
>> Eller alternativt: Er der noget jeg har taget helt fejl af omkring
>> grundbetingelserne for det her projekt?
>>
>>
>> Med venlig hilsen
>>
>> Frank Sørensen
>> Århus N.
>>
>> ________________________________
>> _______________________________________________
>> Talk-dk mailing list
>> Talk-dk at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-dk mailing list
>> Talk-dk at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>
>>
>
More information about the Talk-dk mailing list