[Talk-dk] KMS datasæt i OSM og ophavsret

Frank Sørensen frank at jkelloggs.dk
Tir Okt 27 22:23:57 GMT 2009


Hej igen,
tak for links. Jeg vil på forhånd undskylde mit lidt lange mail, men det er jo 
komplicerede sager.

Ang. KMS punkttema fra 2002:
De tilsendte links på web.archive.org opklarer selvfølgelig en del omkring 
datasættets herkomst. Og jeg vil også gerne meget tydeligt pointere, at der er 
ikke noget jeg hellere vil ønske end at datasættet har en brugbarhed, som gør 
at det kan indgå i OSM. Dog synes jeg stadig ikke, at sagen står helt klart.

At datasættet har en OSM-kompatibel licens baserer sig således på et link på 
web.archive.org, hvor KMS på et tidspunkt har brugt formuleringen "Kort & 
Matrikelstyrelsen stiller adresser med koordinater til fri rådighed." Jeg kan 
godt se, at det kan udlægges som "Free as in speech", men jeg finder dog, at 
formuleringen giver et vist rum for fortolkning, og dette rum er desværre ikke 
til OSMs fordel. Formuleringen kunne også blot udlægges som "Free as in beer", 
hvilket ellers er det almindelige for de fleste af de geodatasæt, man kan finde 
på nettet. Så kort sagt er spørgsmålet om KMS med deres formulering har 
fraskrevet sig ophavsretten på det datasæt, som de stillede til rådighed for 
offentligheden i tidsrummet 2002-2004. Det håber jeg selvfølgelig, at de har. 
Men min skepsis baserer bl.a. også på, at de i dokumentationen til datasættet 
skriver, at det er baseret på udtræk fra BBR og at de i gengivelsen på den 
senere archive.org-side skriver, at datasættet er ført videre i OIS-regi, 
hvilket i dag ikke er nogen helt billige data, hvis man vil købe brugsret til 
dem. Og det er ikke på nogen måde for at være genstridig, men jeg mener ikke, 
at der foreligger en utvetydig udtalelse fra KMS, som understøtter, at deres 
gamle formulering skulle forstås som "Free as in speech". 
At formuleringen som minimum kan udlægges som "Free as in beer" betyder 
(heldigvis), at der p.t. ikke umiddelbart finder nogen krænkelse af deres 
eventuelle ophavsret sted ved at temaet er publiceret. Men det jeg påpeger er, 
at såfremt KMS fortsat påberåber sig ophavsretten til temaet, så indskrænkes 
de friheder, som brugerne af OpenStreetmap helst skulle have.

Ang. DAGI:
Jonas Häggqvist anfører i det tilsendte link det samme quote, som jeg også 
henviste til i den indledende mail. Her er KMS' brugsbetingelser i sin fulde 
ordlyd:
"   Korttemaerne i Danmarks Administrative Geografiske Inddeling 
    (DAGI) kan anvendes til kommercielle og ikke-kommercielle formål 
    uden betaling. Kort & Matrikelstyrelsen har ophavsretten til DAGI 
    temaerne i alle måleforhold. Ved enhver anvendelse af temaer skal 
    der gøres opmærksom på Kort & Matrikelstyrelsens ophavsret. "

Til det svarer Jonas selv:
"Hvis source tags er nok til at opfylde sidste del, burde det ikke være 
noget problem." 

Og her må jeg altså på det kraftigste gøre opmærksom på, at det er en stor 
misforståelse (på flere planer). Det er faktisk et problem i forhold til OSM, 
fordi dermed opfyldes kun betingelsen for "Free as in beer". Hvis man læser 
dette, og ikke kan følge min argumentation, vil jeg opfordre til, at man tager 
et grundigt syn på OpenStreetmaps side om copyright:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright
På basis af KMS' brugsbetingelser for DAGI falder datasættet inden for 
kategorien "copyrighted work" og det er "strictly prohibited" i OSM-regi.

Derudover er det også en misforståelse at antage, at betingelserne er mødt ved 
kun at anføre kilden i OSMs metadata. Det der menes er, at KMS skal fremgå af 
renderinger af kortværket på samme måde som COWI A/S fremgår af f.eks. 
maps.google.dk. Netop dette påpeger også problemet i at importere datasæt til 
OSM, som tredjepart har ophavsret til.

Mvh. Frank


Tuesday 27 October 2009 skrev Kent B. Hansen:
> Hej,
>
> Der står også en masse om KMS-sættet på:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/KMS
>
> Mvh.
> Kent B. Hansen
>
> 27. okt. 2009 21.33 skrev Carsten Nielsen <list_reply at toensberg.dk>:
> > Hej Frank,
> >
> > Kan disse 2 link hjælpe dig ?
> >
> > http://web.archive.org/web/20050804160614/http://www.kms.dk/C1256ADF004C9
> >677/(AllDocsByDocId)/F1266FCEBB3F6AFCC1256C700037726C
> > http://web.archive.org/web/20050804160223/http://www.kms.dk/C1256AED004E8
> >7BA/(AllDocsByDocId)/839DB89311B3D606C1256B1B004267DB?open&page=adressekoo
> >rdinater&omr=P_KATALOG
> >
> > Carsten
> >
> > Frank Sørensen skrev:
> >
> > Hej til alle på listen,
> >
> > jeg er meget ked af at skulle påtage mig opgaven som lyseslukker, men jeg
> > har på det seneste opdaget, at der er lagt to geografiske datasæt ind i
> > OpenStreetmap for Danmark, som er behæftet med ophavsret. I begge
> > tilfælde er der tale om data fra Kort & Matrikelstyrelsen:
> >
> > 1.
> > Det ene sæt er et linjetema, som kan ses som en stiplet kystlinje omkring
> > Kbh.-området. Det er en forholdsvis direkte import af KMS-datasættet
> > "Danmarks Administrative Geografiske Inddeling". Det er beskrevet nærmere
> > her:
> > http://www.kms.dk/Produktkatalog/DAGI/Rammer_for_DAGI.htm
> > KMS skriver ganske vist, at alle må bruge datasættet uden beregning, men
> > de gør stadig tydeligt opmærksom på, at hvis man vil bruge deres data,
> > skal det anføres at KMS har ophavsretten til de pågældende data.
> >
> > 2.
> > Det andet sæt er et punkttema for veje/husnumre. På dette tema er kilden
> > angivet som "KMS (2002)". Det er lagt ind af "FindvejBot v0.1", og jeg
> > formoder, at det er det KMS-datasæt, som har været brugt på map.ter.dk og
> > findvej.dk. Her må folk så rette mig, hvis jeg tager fejl, men det skulle
> > mere præcist dreje sig om "Beregnede adressekoordinater 1.5" af KMS fra
> > 2002. Ifølge map.ter.dk skulle KMS i 2001/2002 have stillet datasættet
> > til fri rådighed for offentligheden, men linket er dødt så de nærmere
> > betingelser for brug kan ikke længere fremfindes. Og dermed er
> > situationen, at vi fra OSMs side ikke kan dokumentere, at dataproducenten
> > har frigivet datasættet til Creative Commons-brug. Og der er det altså
> > sådan med ophavsret, at med mindre andet er angivet på skrift e.l., så
> > har den oprindelige frembringer af et bestemt værk ophavsretten til det
> > pågældende værk.
> >
> > Så jeg vil hermed gerne spørge folk på mailinglisten, om andre deler min
> > opfattelse af, at der tilsyneladende er _nogen_, der har glemt at se på
> > OpenStreetmaps side om brug af data, som er behæftet med ophavsret:
> > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright
> >
> > Eller alternativt: Er der noget jeg har taget helt fejl af omkring
> > grundbetingelserne for det her projekt?
> >
> >
> > Med venlig hilsen
> >
> > Frank Sørensen
> > Århus N.
> >
> > ________________________________
> > _______________________________________________
> > Talk-dk mailing list
> > Talk-dk at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-dk mailing list
> > Talk-dk at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk


-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20091027/c2ab6005/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list