[Talk-dk] KMS datasæt i OSM og ophavsret

Kent B. Hansen kent at tpv.dk
Ons Okt 28 06:58:16 GMT 2009


Hej Frank,

Det er godt at du vil lege djævlens advokat - det har vi altid brug
for (selvom de nogengange kan være irriterende) ;)

Når du nu selv har bragt sagen frem, vil jeg foreslå at du beholder
bolden; og prøver at finde ud af hvordan sagen står. Prøv at kontakte
Peter og Jonas som har lavet imports'ne, og hør om de evt. har været i
dialog med Kort og Matrikelstyrelsen.

Hvis ikke, så prøv at få fat i KMS og spørg om vores brug af dataene
kan accepteres. Og hvis ikke, om der så kan ændres på noget, så det
kan? (evt. en "render=no", så de kun kan ses i editorer sammen med
source-taggen).

Som sidste udvej, så må vi jo fjerne dataene igen.

Mvh.
Kent B. Hansen27. okt. 2009 23.23 skrev Frank Sørensen <frank at jkelloggs.dk>:
> Hej igen,
> tak for links. Jeg vil på forhånd undskylde mit lidt lange mail, men det er
> jo komplicerede sager.
>
> Ang. KMS punkttema fra 2002:
> De tilsendte links på web.archive.org opklarer selvfølgelig en del omkring
> datasættets herkomst. Og jeg vil også gerne meget tydeligt pointere, at der
> er ikke noget jeg hellere vil ønske end at datasættet har en brugbarhed, som
> gør at det kan indgå i OSM. Dog synes jeg stadig ikke, at sagen står helt
> klart.
>
> At datasættet har en OSM-kompatibel licens baserer sig således på et link på
> web.archive.org, hvor KMS på et tidspunkt har brugt formuleringen "Kort &
> Matrikelstyrelsen stiller adresser med koordinater til fri rådighed." Jeg
> kan godt se, at det kan udlægges som "Free as in speech", men jeg finder
> dog, at formuleringen giver et vist rum for fortolkning, og dette rum er
> desværre ikke til OSMs fordel. Formuleringen kunne også blot udlægges som
> "Free as in beer", hvilket ellers er det almindelige for de fleste af de
> geodatasæt, man kan finde på nettet. Så kort sagt er spørgsmålet om KMS med
> deres formulering har fraskrevet sig ophavsretten på det datasæt, som de
> stillede til rådighed for offentligheden i tidsrummet 2002-2004. Det håber
> jeg selvfølgelig, at de har. Men min skepsis baserer bl.a. også på, at de i
> dokumentationen til datasættet skriver, at det er baseret på udtræk fra BBR
> og at de i gengivelsen på den senere archive.org-side skriver, at datasættet
> er ført videre i OIS-regi, hvilket i dag ikke er nogen helt billige data,
> hvis man vil købe brugsret til dem. Og det er ikke på nogen måde for at være
> genstridig, men jeg mener ikke, at der foreligger en utvetydig udtalelse fra
> KMS, som understøtter, at deres gamle formulering skulle forstås som "Free
> as in speech".
> At formuleringen som minimum kan udlægges som "Free as in beer" betyder
> (heldigvis), at der p.t. ikke umiddelbart finder nogen krænkelse af deres
> eventuelle ophavsret sted ved at temaet er publiceret. Men det jeg påpeger
> er, at såfremt KMS fortsat påberåber sig ophavsretten til temaet, så
> indskrænkes de friheder, som brugerne af OpenStreetmap helst skulle have.
>
> Ang. DAGI:
> Jonas Häggqvist anfører i det tilsendte link det samme quote, som jeg også
> henviste til i den indledende mail. Her er KMS' brugsbetingelser i sin fulde
> ordlyd:
> "   Korttemaerne i Danmarks Administrative Geografiske Inddeling
> (DAGI) kan anvendes til kommercielle og ikke-kommercielle formål
> uden betaling. Kort & Matrikelstyrelsen har ophavsretten til DAGI
> temaerne i alle måleforhold. Ved enhver anvendelse af temaer skal
> der gøres opmærksom på Kort & Matrikelstyrelsens ophavsret. "
>
> Til det svarer Jonas selv:
> "Hvis source tags er nok til at opfylde sidste del, burde det ikke være
> noget problem."
>
> Og her må jeg altså på det kraftigste gøre opmærksom på, at det er en stor
> misforståelse (på flere planer). Det er faktisk et problem i forhold til
> OSM, fordi dermed opfyldes kun betingelsen for "Free as in beer". Hvis man
> læser dette, og ikke kan følge min argumentation, vil jeg opfordre til, at
> man tager et grundigt syn på OpenStreetmaps side om copyright:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright
> På basis af KMS' brugsbetingelser for DAGI falder datasættet inden for
> kategorien "copyrighted work" og det er "strictly prohibited" i OSM-regi.
>
> Derudover er det også en misforståelse at antage, at betingelserne er mødt
> ved kun at anføre kilden i OSMs metadata. Det der menes er, at KMS skal
> fremgå af renderinger af kortværket på samme måde som COWI A/S fremgår af
> f.eks. maps.google.dk. Netop dette påpeger også problemet i at importere
> datasæt til OSM, som tredjepart har ophavsret til.
>
> Mvh. Frank
>
More information about the Talk-dk mailing list