[Talk-dk] KMS datasæt i OSM og ophavsret

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.au.dk
Tor Okt 29 13:59:29 GMT 2009


Frank Sørensen skrev:

> Jeg vil hermed argumentere for, at så lang tid KMS ikke har frigivet
> DAGI-temaet under betingelser, som er passer med CCBYSA, Open Database
> License eller public domain - så bør datasættet ikke indgå som en del en
> del af OSM-databasen. Eller med andre ord: Jeg mener, at det bør udgå /
> slettes snarest muligt.

Lad os nu lige få opklaret sagen før vi går i panik. DAGI datasættet blev
frigivet primo juni [0], og er ikke i stort omfang benyttet i OSM. Det er
tydeligvis KMS' intention at dataene skal gives fri, noget andet -- og
ganske almindeligt inden for FOSS verdenen -- er at copyright-ejerne ikke
rigtig ved hvordan de korrekt skal frigive deres data så de i praksis kan
benyttes "frit". Når man læser [0] synes det ret klart, at de virkelig
ønsker at folk skal kunne bruge disse data. Som Ubuntu-udvikler er jeg ofte
i kontakt med "upstream" programmører og må vejlede i hvad der skal til for
korrekt at tillade distribution af deres programmer.

Jeg vil foreslå at de OSM'ere som har lagt dataene ind arbejder på at få en
formel tilladelse fra KMS på plads. Lasse Poulsen skriver at han er
ansvarlig for DAGI-sættet, og så vidt jeg ved er det Peter Brodersen, som er
ansvarlig for adresse dataene?? Vi kan alle være behjælpelige her på listen,
men det vil være praktisk at I agerer som primus-motorer.

Jeg er enig med Frank i at det er en dårlig ide at udlede coastline fra DAGI
dataene, det er meget bedre (og mere nøjagtigt, som Morten Siebuhr påpeger)
at kortlægge kystlinien med GPS, hvilket jeg selv har gjort flere steder. På
åbne områder som ved en kystlinie får jeg typisk en nøjagtighed på min GPS
på +/- 2-3 m. Det giver osse en fin tur langs stranden, sundt for krop &
sjæl. :-)

Endelig vil jeg påpege at mht. til addresse dataene fra 2002 vil det være
problematisk bare at zappe dem, idet mange -- heriblandt undertegnede -- i
vidt omfang har benyttet en allerede-eksisterende KMS knude som vært for
tagging af observeret data, såsom restauranter, benzinstationer,
supermarkeder mm. Det er sket udfra en betragtning om at økonomisere med
antallet af nodes i dataene.

Mvh,
Morten (mok0)

[0] http://www.geojournalistik.dk/2009/06/05/vigtige-geodata-frigivet-i-danmark/

More information about the Talk-dk mailing list