[Talk-dk] KMS datasæt i OSM og ophavsret

Jonas Häggqvist rasher at rasher.dk
Tor Okt 29 18:40:17 GMT 2009


Frank Sørensen wrote:
> Ang. DAGI:
> Jonas Häggqvist anfører i det tilsendte link det samme quote, som jeg 
> også henviste til i den indledende mail. Her er KMS' brugsbetingelser i 
> sin fulde ordlyd:
> "   Korttemaerne i Danmarks Administrative Geografiske Inddeling
> (DAGI) kan anvendes til kommercielle og ikke-kommercielle formål
> uden betaling. Kort & Matrikelstyrelsen har ophavsretten til DAGI
> temaerne i alle måleforhold. Ved enhver anvendelse af temaer skal
> der gøres opmærksom på Kort & Matrikelstyrelsens ophavsret. "
> 
> 
> Til det svarer Jonas selv:
> "Hvis source tags er nok til at opfylde sidste del, burde det ikke være
> noget problem."
> 
> 
> Og her må jeg altså på det kraftigste gøre opmærksom på, at det er en 
> stor misforståelse (på flere planer). Det er faktisk et problem i 
> forhold til OSM, fordi dermed opfyldes kun betingelsen for "Free as in 
> beer".

Dette afhænger af din læsning af brugsbetingelserne. Som jeg ser det giver 
de tilladelse til at bruge til kommercielle OG ikke-kommercielle formål. 
Hvorfor mener du det kun drejer sig om frit (som i øl), og ikke åbent (som 
i tale) brug?

> Derudover er det også en misforståelse at antage, at betingelserne er 
> mødt ved kun at anføre kilden i OSMs metadata. Det der menes er, at KMS 
> skal fremgå af renderinger af kortværket på samme måde som COWI A/S 
> fremgår af f.eks. maps.google.dk. Netop dette påpeger også problemet i 
> at importere datasæt til OSM, som tredjepart har ophavsret til.

Når man renderer et OSM map skal man give information om copyright. Typisk 
vil det være i stil med "OpenStreetMap bidragsydere". Interesserede parter 
kan så undersøge nærmere ved at kigge i data. På den måde mener jeg der ER 
gjort opmærksom på KMSs ophavsret. Lige såvel som der er gjort opmærksom 
på din og min - også uden at vi er nævnt med navn på hver rendering.

Du mener at vide at KMS vil have deres navn skal med på kortet. Hvor du 
har det fra kan jeg ikke se ud fra deres betingelser?

-- 
Jonas Häggqvist
rasher(at)rasher(dot)dk
More information about the Talk-dk mailing list