[Talk-dk] KMS datasæt i OSM og ophavsret

Rasmus Vendelboe r.vendelboe+osm at gmail.com
Tor Okt 29 20:05:58 GMT 2009


Hej,


> >Jonas Rasher skrev:
> Dette afhænger af din læsning af brugsbetingelserne. Som jeg ser det giver
> de tilladelse til at bruge til kommercielle OG ikke-kommercielle formål.
>

Jeg er ingen ekspert udi ophavsret, men som jeg læser loven giver det
potentielt et problem ift. viderespredning selvom man ligefremt skulle tro
det er fri ret til at gøre som man har lyst med data.

Den data KMS har givet bort må være ophavsretsbeskyttet under §71 i
ophavsretsloven. §71 stk. 1 giver KMS eneret til at fremstille eksemplarer
at datasettet. Efter stk. 5 beskyttes kataloger efter en række andre
paragraffer i ophavsretsloven som også beskytter værker - deriblandt §19
stk. 1 og 2 og §20.

Så OSM må gerne fremvise datasettet og sælge datasettet videre, men OSM har
ingen mulighed for at fremleje datasettet eller foretage en kopi og sælge
kopien. Eller at nogen gør det i god tro på baggrund af de data som nu
engang forefindes og som OSM skriver er "frie". Nu er OSM's danske dataset
pt. i en tilstand (jaja vi arbejder jo på det :)) hvor det er hypotetiske
situationer, men på et tidspunkt kan det give et problem for de som gør det.

En tilladelse til at bruge datasettet kommercielt og ikke-kommercielt
frafalder efter min opfattelse ikke denne ret. Det sker efter min mening
først den dag hvor KMS specifikt frafalder sig retten, eller automatisk i år
2017, hvorefter vi så kan kopiere løs (medmindre man altså regner enkelt
dele i datasettet for ophavsretsbeskyttede som værker. Det tvivler jeg dog
ret meget på at det er). Samme problem ser jeg med KMS' data. Men jeg kan
ganske givet tage fejl og jeg vil ikke være ked af hvis en sætter min
opfattelse på plads.

Hvorledes de skal takkes for lån af data kommer helt an på hvor stramme de
er bag i. Ophavsretsloven jonglerer jo med begrebet god skik. Indtil videre
er der ikke nogen der har klaget over de ikke er takket mere end i hver
enkelt POI og ret så generelt ved udprint, så det er sikkert godt nok..., og
jeg vil personligt ikke gøre mere i det.


>Frank Sørensen opfordrer os til at besøge wiki.openstreetmap.org/copyright,
Det vil jeg så opfordre til at lade være med at gøre. Det bidrager til at
maksimal forvirring af hvad vi snakker om. Siden forholder sig til
ophavsretsbegrebet i amerikansk forstand, og er forholder sig ligesom stort
set alt andet ophavsretsmateriale på nettet som om vi alle er amerikanske
statsborgere. Den har ingen relevans ift. dansk data og diskussion af hvad
vi som danske statsborgere kan og har lov til ift. til en side som må
opfattes at operere bl.a. rettet mod det danske "webrum".


Med venlig hilsen
Rasmus (rasmusv)


2009/10/29 Jonas Häggqvist <rasher at rasher.dk>

> Frank Sørensen wrote:
> > Ang. DAGI:
> > Jonas Häggqvist anfører i det tilsendte link det samme quote, som jeg
> > også henviste til i den indledende mail. Her er KMS' brugsbetingelser i
> > sin fulde ordlyd:
> > "   Korttemaerne i Danmarks Administrative Geografiske Inddeling
> > (DAGI) kan anvendes til kommercielle og ikke-kommercielle formål
> > uden betaling. Kort & Matrikelstyrelsen har ophavsretten til DAGI
> > temaerne i alle måleforhold. Ved enhver anvendelse af temaer skal
> > der gøres opmærksom på Kort & Matrikelstyrelsens ophavsret. "
> >
> >
> > Til det svarer Jonas selv:
> > "Hvis source tags er nok til at opfylde sidste del, burde det ikke være
> > noget problem."
> >
> >
> > Og her må jeg altså på det kraftigste gøre opmærksom på, at det er en
> > stor misforståelse (på flere planer). Det er faktisk et problem i
> > forhold til OSM, fordi dermed opfyldes kun betingelsen for "Free as in
> > beer".
>
> Dette afhænger af din læsning af brugsbetingelserne. Som jeg ser det giver
> de tilladelse til at bruge til kommercielle OG ikke-kommercielle formål.
> Hvorfor mener du det kun drejer sig om frit (som i øl), og ikke åbent (som
> i tale) brug?
>
> > Derudover er det også en misforståelse at antage, at betingelserne er
> > mødt ved kun at anføre kilden i OSMs metadata. Det der menes er, at KMS
> > skal fremgå af renderinger af kortværket på samme måde som COWI A/S
> > fremgår af f.eks. maps.google.dk. Netop dette påpeger også problemet i
> > at importere datasæt til OSM, som tredjepart har ophavsret til.
>
> Når man renderer et OSM map skal man give information om copyright. Typisk
> vil det være i stil med "OpenStreetMap bidragsydere". Interesserede parter
> kan så undersøge nærmere ved at kigge i data. På den måde mener jeg der ER
> gjort opmærksom på KMSs ophavsret. Lige såvel som der er gjort opmærksom
> på din og min - også uden at vi er nævnt med navn på hver rendering.
>
> Du mener at vide at KMS vil have deres navn skal med på kortet. Hvor du
> har det fra kan jeg ikke se ud fra deres betingelser?
>
> --
> Jonas Häggqvist
> rasher(at)rasher(dot)dk
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20091029/22c7a630/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list