[Talk-dk] KMS datasæt i OSM og ophavsret

Frank Sørensen frank at jkelloggs.dk
Tor Okt 29 20:18:52 GMT 2009


Hej Jonas,

Jeg må endnu en gang undskylde min lange svar-mail. Men jeg forsøger at give 
gode, nuancerede svar på de relevante spørgsmål, som du stiller, Jonas.

> Dette afhænger af din læsning af brugsbetingelserne. Som jeg ser det giver
> de tilladelse til at bruge til kommercielle OG ikke-kommercielle formål.
> Hvorfor mener du det kun drejer sig om frit (som i øl), og ikke åbent (som
> i tale) brug?

Det vil jeg meget gerne uddybe. At data må bruges til både kommercielle og 
non-kommercielle formål er selvfølgelig et væsentligt stykke af vejen hed imod 
OSM-kompatiblitet. Men det er desværre ikke tilstrækkeligt. Og det som man 
skal hæfte sig ved, er den videre formulering:
"Kort & Matrikelstyrelsen har ophavsretten til DAGI temaerne i alle 
måleforhold. Ved enhver anvendelse af temaer skal der gøres opmærksom på Kort 
& Matrikelstyrelsens ophavsret."

Det som KMS formulerer på deres side, er det som kaldes en "slutbrugerlicens", 
hvilket også går under navnet "brugslicens". Det kan kort omformuleres som "Vi 
giver dig for øjeblikket lov til at bruge vores produkt, men det er stadig os, 
som har ejerskabet over produktet. Vi forbeholder os råderetten over produktet 
og kan til enhver tid ændre vores betingelser for, hvordan du må bruge vores 
produkt."
Når producenten forbeholder sig ejerskab/ophavsret, betyder det at producenten 
til enhver tid har retten til at ændre betingelserne for andre parters brug af 
produktet. For øjeblikket stiller KMS f.eks. kravet, at de ønsker, at deres 
navn skal fremgå i forbindelse med enhver anvendelse. Og hvad de så præcist 
mener med det - det vender jeg tilbage til.


>
> > Derudover er det også en misforståelse at antage, at betingelserne er
> > mødt ved kun at anføre kilden i OSMs metadata. Det der menes er, at KMS
> > skal fremgå af renderinger af kortværket på samme måde som COWI A/S
> > fremgår af f.eks. maps.google.dk. Netop dette påpeger også problemet i
> > at importere datasæt til OSM, som tredjepart har ophavsret til.
>
> Når man renderer et OSM map skal man give information om copyright. Typisk
> vil det være i stil med "OpenStreetMap bidragsydere". Interesserede parter
> kan så undersøge nærmere ved at kigge i data. På den måde mener jeg der ER
> gjort opmærksom på KMSs ophavsret. Lige såvel som der er gjort opmærksom
> på din og min - også uden at vi er nævnt med navn på hver rendering.

Netop ved din sidste sætning påpeger du den helt fundamentale forskel på 
begreberne "copyright" og "copyleft". På OSMs Copyright-side skrives: 
"The original copyright holder has, what is called, exclusive rights over the 
work."
I tilfældet med KMS betyder det eksempelvis, at KMS som de eneste har 
råderetten over datasættet - og ikke nogen andre. Det er det der menes med 
"exclusive rights": At det er nogen som har retten, og ikke nogen andre.

Copyleft, som gælder for OSM, ophæver eksklusivitets-begrebet. I det øjeblik 
man som enkelt bidragyder lægger egen-producerede data ind i OSM, overgiver 
man råderetten til verdensfællesskabet. Og det er en handling, der ikke kan 
omvendes. OSM-data er på samme tid alles og ingens. Det betyder, du og jeg kan 
som enkeltvise node-bidragydere ikke efter et halv år pludselig ændre mening 
og begynde at stille betingelser i stil med: "Nu må I andre kun bruge mine 
noder, hvis der står Frank Sørensen under renderinger o.l. og jeg skal i 
øvrigt have 25$ for hver 1200 renderinger." En sådan ret fraskriver man sig, 
når man accepterer at udgive sine egen-producerede data under OSMs 
betingelser.
Faktisk kan vi som bidragydere kun stille to, omend meget væsentlige krav: At 
"OpenStreetmap" skal nævnes i relevante brugssammenhænge. Samt at OSM-licensen 
på vores data ikke må omstødes til noget som ikke er OSM-kompatibelt. Altså 
hvad der én gang er udgivet som copyleft, skal forblive copyleft. (Kort sagt: 
Attribution-Sharealike).
Og nu kommer så min centrale pointe: Hvis KMS' data skal indgå i OSM, skal vi 
på skrift have en udmelding fra en relevant, officiel person fra KMS, som lyder 
noget i stil med: "Ja. KMS fraskriver sig sin ekslusive ophavsret på DAGI-
datasættet og giver verdensfællesskabet råderet over datasættet under OSM-
kompatible betingelser." Noget i den stil.

>
> Du mener at vide at KMS vil have deres navn skal med på kortet. Hvor du
> har det fra kan jeg ikke se ud fra deres betingelser?

Om det så måske skal stå lige nedenunder eller ved siden af - det er nok ikke 
det, som det lige står og falder med. Men jeg baserer min udlægning på, at 
renderingen af OSM-kortet på f.eks. www.openstreetmap.org også er omfattet af 
det som i betingelserne er beskrevet som "Ved enhver anvendelse af temaer".  
Hvis KMS' navn kun står som metadata i det bagvedliggende datasæt, som ligger 
til grund for renderingen - så er det jo usynligt i anvendelsessituationen, og  
så lever renderingen ikke op til kravet om, at "der [skal] gøres opmærksom på 
Kort & Matrikelstyrelsens ophavsret." Det betyder kort sagt, at den som kigger 
på kortet skal kunne se en tekst i stil med "(C) 2009 Kort & 
Matrikelstyrelsen" uden at skulle lede efter den.

Men Jonas - jeg er meget glad for, at du spørger. Fordi det er meget vigtigt, 
at vi får skabt en fælles forståelse for de principielle forskelle på 
copyright og copyleft. Prøv f.eks. også at kigge på OSMs Legal FAQ:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ
Afsnit 1.4: "XYZ Organisation has data for free download under licence N. Can 
I use it in OSM?"
Det generelle råd er: "be ultra-cautious."

Og jeg kan forstå på dit indlæg, at du faktisk har gjort dig mange af de 
relevante overvejelser. Så man kan sige, at du har været "cautious", men ikke 
"ultra-cautious" :-)  
Det som jeg så her arbejder på at klargøre er, at en brugslicens desværre ikke 
er tilstrækkelig til at vi må genudgive KMS' data under Creative Commons-
betingelser, fordi KMS ikke har fraskrevet sig deres eksklusive ejerskab på 
datasættet.

Når det så er sagt, er det nok rigtigt som Morten skriver, at nogen 
producenter faktisk umiddelbart vil sige ja til at lade deres produkter indgå 
i OSM, hvis man spørger dem direkte. Man skal i så fald have det på skrift fra 
dem før man importerer deres data. Jeg tror desværre også af og til, at den 
går den anden vej: Når en producent først har forstået, at udgivelse under 
OSM-betingelser faktisk betyder at de overgiver deres eksklusive råderet over 
deres produkt til verdensfællesskabet - så vil de nok lige overveje det en 
ekstra gang.


Mvh. Frank


-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20091029/091a60b8/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list