[Talk-dk] KMS datasæt i OSM og ophavsret

Peter Brodersen peter at ter.dk
Fre Okt 30 01:45:55 GMT 2009


Hej,

(jeg følger ikke talk-dk-listen normalt, men det burde jeg... :-) )

Frank skrev til mig angående KMS-datasættet, som jeg har behandlet og
importeret til OSM, som set på:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/KMS

Jeg kan starte med at sige, at det er min opfattelse, at OSMs brug af
datasættet er inkluderet i den brugsret, KMS har stillet til rådighed.

Jeg har ikke mere på skrift, end de pågældende screenshots fra KMS' gamle side:
http://wiki.openstreetmap.org/images/d/de/Kms_archive_1.png
http://wiki.openstreetmap.org/images/d/de/Kms_archive_2.png
.. men jeg vil gerne uddybe en række punkter, for så vidt angår hensigten.

Først og fremmest vil jeg gerne afklare en misforståelse: Man behøver
ikke *fraskrive* sig ophavsretten og ejerskabet over datamateriale for
at lægge det ud til fri brug (as in speech+beer). Masser af
ophavsretsbeskyttede værker er udgivet under flere licenser, fx MySQL,
Firefox og perl. Det er der intet odiøst i.

Der er heller ikke noget odiøst i at materiale skifter licens,
forudsat at der er kompatibilitet. Software udgivet under LGPL kan
snildt genudgives af andre under GPL, hvor den nye udgivelse vil være
underlagt GPL. Det forhindrer dog stadigvæk ikke andre i at bruge
materialet under den oprindelige LGPL-licens. Plus at
ophavsretsindehaveren for den sags skyld efterfølgende kan frigive
materialet under øvrige licenser (forudsat at ophavsretsindehaveren
har ophavsretten til al materialet), fx mere restriktive af slagsen.

På samme måde er der intet i vejen for at inkludere data under en fri
brugslicens, i et CC-BY-SA-miljø. Igen, det kræver ikke at KMS
fraskriver sig noget som helst af deres ophavsret.

Dette er også dokumenteret den anden vej ved de amerikanske domstole -
at man stadigvæk bevarer ophavsretten til kode frigivet under en
bestemt open source-licens:
http://www.version2.dk/artikel/8154-open-source-licenser-bevarer-ophavsretten
Som en af læserne også kommenterer, så har Martin von Haller Grønbæk,
som er en af Danmarks stærkeste folk inden for jura i forbindelse med
open source, ligeledes pointeret dette.

Det betyder, at KMS altså fortsat er ophavsretsindehaver - men at
brugere så blot skal holde sig inden for de rammer, der er givet. KMS
har fortsat mulighed for med ophavsretsloven at komme efter folk, som
bryder deres ophavsret. Og det gør OSM så ikke i dette tilfælde.

Licenser er således ikke eksklusive, og man behøver ikke at fraskrive
sig sin egen ophavsret for at give andre fri brug af ens materiale.


Såvidt det oprindelige datasæt. Her følger et par tanker i forbindelse
med min erfaring med daglig brug af adresse-datasæt.

Udviklingen på de offentlige AWS-tjenester (Address Web Services)
lægger op til at informationen er en del af Danmarks infrastruktur, og
at brugen bør fremmest mest muligt.
Mere om AWS: http://www.ebst.dk/aws

Efter AWS-tiden valgte KMS at distribuere data gennem
datadistributører via OIS. Dette foregår gennem Erhvervs- og
Byggestyrelsen (hvilket man kan læse mere om på ois.dk).
Datadistributørerne videresælger således blot dataudtræk fra
OSAK-datasættet (OSAK=Officielle standardadresser og koordinater). De
har ikke selv ophavsret til datasættet, men ofte forædler eller
bearbejder de informationerne, og opnår dermed med-ejerskab over det
bearbejdede data.

På Findvej.dk gør jeg brug af et datasæt leveret af en
OIS-datadistributør; Grontmij | Carl Bros GIS&IT-afdeling (og et stort
tak til dem). Dette er en "ren" udgave, dvs. uden Grontmij | Carl Bros
forædling - og dermed også uden mange af de temmeligt avancerede
processer og funktioner, Grontmij | Carl Bro selv har udviklet.

Jeg har mulighed for at viderebehandle, videresælge og viderelicensere
brug af "mit" datasæt (som således er leveret af Grontmij | Carl Bro,
som datadistributør for Erhvervs- og Byggestyrelsen), uden at jeg er
underlagt specielle begrænsninger fra Erhvervs- og Byggestyrelsen i
den forbindelse.

Det betyder, at under den nuværende OIS-datadistributør-ordning
blander OSAK-ophavsrets-indehaveren sig ikke i brugen af samme.
Således er der ikke noget til hinder for at en datadistributør udgiver
OSAK-data under fx en CC-licens. Det samme gælder en kunde (som fx
mig) hos én af datadistributørerne - forudsat at der ikke er
yderligere begrænsninger i aftalen mellem distributøren og slutkunden.

Alt dette omhandler OSAK-datasættet og ikke det oprindelige
KMS-datasæt, men for what it's worth betyder det:
- En delmængde af data fra OSAK (herunder de "rå" data fra BBR;
Bygnings- og Boligregistret) kan anvendes og videreformidles frit.
Dette omfatter blandt andet alle de basis-informationer som OSM har
brug for, men ikke blandt andet oplysninger fra Ting- og
Andelsboligbogen, hvilket heller ikke er relevant i forbindelse med
OSM.
- Jeg (som rekvirent af OIS-data) kunne i princippet frigive et
OSAK-datasæt under CC-BY-SA eller en anden OSM-kompatibel licens, uden
Erhvervs- og Byggestyrelsens involvering.


Derudover, en kommentar til ophavsretslovens § 71, som Rasmus Vendeboe
er inde på: Det er helt korrekt, at databaser har sin egen ophavsret,
og at dette giver database-fremstilleren eneret til at råde over det.
Det er ikke specielt anderledes end almindelige værker; § 2 nævner
ligeledes eneret over at råde over ens værk. Og på samme måde som at
man kan give folk fri adgang til ens værk, så kan man gøre det samme
til ens database. Og det er det, jeg opfatter at KMS har gjort.

Denne eneret, som lovgivningen nævner, er således ikke "værre" eller
meget anderledes end ved almindelige værker.


Slutteligt, og for at få ro over denne sag, vil jeg gerne tilbyde at
få et mere tydeligt svar fra KMS og venner, hvis det hjælper folk med
at sove roligt om natten :-)

- Peter Brodersen
 OSM-bruger: Findvej
More information about the Talk-dk mailing list