[Talk-dk] Cykelstier med layer=1?

Morten Siebuhr sbhr at sbhr.dk
Man Sep 7 16:00:15 BST 2009


On Mon, 2009-09-07 at 15:10 +0200, Stefan Greisen wrote:
> Jeg vil mene at tilføje layer=1 til cykelstierne er at tilføje tags
> kun for rendering og derfor bør man ikke gøre det.

Fra wiki'en er layer-attributten til at indikere når noget ligger over
noget andet (bro over vej, tunnel under togbane). Som jeg forstår det
(mellem linjerne) er OSMs hoved-kort primært henvendt til bilister og -
delvist - gående.

(Det er vist kun os nordboer der går oprigtigt op i det med cykling...)


> Det mest rigtige vil være at ændre den måde kortet bliver tegnet på af
> mapnik/osmarender.
> 
> [...]
>
> Hvis du mener det er vigtigt, så forsøg at få de folk som står for
> kort renderingen til at ændre deres visnings regler. På den måde
> bliver det også vist på samme måde over hele kloden.

Hear hear!

Der ser dog ud til at være lidt kulturel forvirring med hvad, der er
hvad. Der er en bug på OSM's Trac (hjemmeside for kode-delen af OSM):

	http://trac.openstreetmap.org/ticket/2195

Hedder det at de har lidt svært med at rendere cykelstien som en linje
'lidt væk fra vejen' volder dem problemer.

Personligt gør jeg som følger;

   * Cykelsiter der blot er adskilt fra biler med en optegning på
    asfalten er 'lane'.
   * Cykelstier med en kantsten bliver til 'track'.
   * Cykelstier med en lille strimmel græs eller lignende optegner
    jeg som separate stier med highway=cycleway.


Overordnet ser der dog ud til at være ret stor national forskel på hvad
der opfattes som cykelstier og hvordan det håndteres. Måske vi (daner)
skal beslutte os for noget fornuftigt og så være lidt mere vokale på det
globale cykel-plan?

-- 
Siebuhr <sbhr at sbhr.dk>

More information about the Talk-dk mailing list