[Talk-dk] Cykelstier med layer=1?

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.au.dk
Man Sep 7 16:32:57 BST 2009


Tak til alle for jeres gode svar!

Stefan Greisen skrev:

>> Jeg vil mene at tilføje layer=1 til cykelstierne er at tilføje tags kun
>> for rendering og derfor bør man ikke gøre det.

Ja selvfølgelig, der faldt ti-øren! Jeg har da læst dette "mantra" flere gange.


Morten Siebuhr wrote:

> Personligt gør jeg som følger;
> 
>    * Cykelsiter der blot er adskilt fra biler med en optegning på
>     asfalten er 'lane'.
>    * Cykelstier med en kantsten bliver til 'track'.
>    * Cykelstier med en lille strimmel græs eller lignende optegner
>     jeg som separate stier med highway=cycleway.

Jeg har brugt stort set samme konvention. Problemet med pkt. 2 er hvis man
har en dobbeltsporet vej -- f.eks. Marselis Boulevard i Århus -- forstår
Osmarender "cycleway=track" på den måde, at der bliver to cykelstier i hver
vejbane, også selvom de er ensrettede :-(

Efter en snak med Jonas (rasher) på IRC forsøgte jeg mig med
cycleway:right=track [0], som dog ikke forstås af nogen af render-maskinerne.

> Overordnet ser der dog ud til at være ret stor national forskel på hvad
> der opfattes som cykelstier og hvordan det håndteres. Måske vi (daner)
> skal beslutte os for noget fornuftigt og så være lidt mere vokale på det
> globale cykel-plan?

Jeg er helt enig. Cykelstier i DK er meget mere udbredte og indarbejdede i
trafikplanlægningen (trods alt) end i de fleste andre lande. I Sverige kører
cyklister ofte på fortovet.

Jeg har gået og taget nogle fotos sammen af forskellige konstruktioner af
cykelstier, for jeg synes lissom dig at vi skal lave en fælles dansk
Proposal til en forbedring af tag'ningen.

F.eks. har byområder i Danmark massevis af cykelstier, og det vil være
fuldstænding uoverkommeligt -- og samtidig noget rod -- at tegne parallelle
cycleways ved dem alle sammen.

Set gennem danske briller vil jeg mene at cykelstien opfattes som en del af
vejen, og det logiske vil være at tagge vejen med cycleway=edgestone (ny
value på cycleway key) når der er kantsten, cycleway=track når der er en
græsrabat (1-2m), og cycleway=lane når den er markeret med maling.

I andre -- relative sjældne -- tilfælde løber cykelstien langs vejen, men
slynger sig ud og ind og bevæger sig af og til langt fra "moder" vejen. Her
vil jeg mene at stien skal markeres særskilt med en "highway=cycleway" way.
(F.ex. cykelstien til Moesgård strand igennem Marselisborgskovene.)

Noget helt tredje, for lige at nævne det, synes jeg at der mangler en
"highway" type til gader i byerne. Karakterisktisk ved disse er naturligvis
at der altid er et fortov, som regel i begge sider. Til denne way-type hører
 således en ny tag sidewalk=*, der som default er yes, men som osse kan
anvendes på andre way-types hvor der er fortov. Den typiske tag'ning for en
dansk by-gade vil således være "cykleway=edgestone sidewalk=edgestone".

Hvad si'r I, skal vi lave en Wiki side og begynde at arbejde på et udkast
til de "danske" foreslag?

Mvh,
Morten


[0] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/right_left
More information about the Talk-dk mailing list