[Talk-dk] All Danish bus stops and train stations on openstreetmap.com?

Morten Siebuhr sbhr at sbhr.dk
Man Sep 28 12:10:41 BST 2009


On Mon, 2009-09-28 at 12:44 +0200, Birgitte Lomholt Woolridge wrote:
> Hi all
> 
> 
> 
> Rejseplanen has made public a list of geodata for all stops and
> stations in Denmark, which anyone can add to their maps or use for
> other applications. We would love this to be included in
> openstreetmap.com . See how boliga.dk has used it in the below screen
> dump.
> 
> 
> 
> Anyone can download the stops and stations file by entering contact
> data and signing up here:
> 
> http://info.rejseplanen.dk/index.php?pageid=185
> 
> 
> 
> We hope that somebody would perhaps use the opportunity to include
> this in OPenStreetMap and/or contact us forward us to somebody who
> knows how to do it J

Fedt at få henvendelser fra folk der gerne vil af med data!

Et par bemærkninger fra brugsbetingelserne:

	http://info.rejseplanen.dk/index.php?pageid=192

Vedr. dataformatet, ser det bestemt muligt ud. Citat:

    Data leveres som kommasepareret fil med holdepladsnummer,
    holdepladsnavn og koordinater i UTM zone 32N på Euref89 datum,
    f.eks:
    
    008600626, ”København H”, 724212, 6175458


Brugsbetingelserne kan dog være lidt svære at leve op til;

    Rejseplanens data stilles til rådighed for 3. part, således at
    3. part kan benytte data til egne services. Data må ikke bruges
    til at vise køreplaner eller rejseplansforslag på 3. parts
    hjemmeside eller på andre medier, med mindre andet aftales med
    Rejseplanen, og der skal altid refereres / linkes til
    Rejseplanen ved brug (se uddybning under forpligtelser).

Som jeg læser det, må der ikke laves rute-services oven på dette,
hvilket er et no-go for OSM. Ligeledes kræves det at dataen opdateres
med jævne mellemrum (kan løses teknisk) og at al importeret data
refererer til rejseplanen.dk (er et tag a la "url=http://rejseplanen.dk"
nok?)

Men omvendt har aftalen en masse "med mindre andet aftales", så de er
sikkert til at snakke fornuftigt med.

-- 
Siebuhr <sbhr at sbhr.dk>

More information about the Talk-dk mailing list