[Talk-dk] Primærruter

Freek freek_osm at vanwal.nl
Man Apr 19 18:15:11 BST 2010


On Monday 19 April 2010, Jakob Riis Josephsen wrote:
> Jeg kan se at en del af indfaldsvejene til Århus er blevet opgraderet
> til primærruter på osm, selv om de ikke er markeret med gule skilte ude
> i virkeligheden, hvilke overvejelser ligger der bag den beslutning?

I Århus-mødet I går har vi (Rasmus Vendelboe, Erik Klausen, (delvis) Morten 
Kjeldgaard og jeg) diskuteret denne sag og blevet enige om at den daværende 
situation var lidt mærkelig.
- Nordre Ringgade skiftede farve på en betydningsløs vejkryds.
- Randersvej og Grenåvej er de mest stærkt befærdede ruter omkring Århus, men 
de var kun mærket som sekundære ruter (mens fx. Viborgvej uden for ringvejen 
var primær).
- Viborgvej og Silkeborgvej mellem ringvejen og Cereskrydset var kun tertiær, 
og vi syntes at de var vigtigere end de andere tertiære vejer.

Derfor har vi opvurderet førnævnte vejer således at de korresponderer bedre 
med deres brug og form. Hvad angår skiltene: inddelingen i primær/sekundær/
tertiær virker kun in Storbritannien (og endda der har de af og til nødt til 
at vige fra de officielle inddeling), så vi skal nok tage vore egne 
beslutninger, og jeg synes ikke (som underbygget ovenfor) at skilterne giver 
en god inddeling.

Selvfølgelig er den nuværende situation også åben for diskussion, men så har 
vi ny et startpunkt :-)

-- 
Freek
More information about the Talk-dk mailing list