[Talk-dk] Primærruter

Jakob Riis Josephsen jakob at josephsen.com
Man Apr 19 22:50:06 BST 2010


Hej igen...

<snip>
> I Århus-mødet I går har vi (Rasmus Vendelboe, Erik Klausen, (delvis) Morten 
> Kjeldgaard og jeg) diskuteret denne sag og blevet enige om at den daværende 
> situation var lidt mærkelig.
> - Nordre Ringgade skiftede farve på en betydningsløs vejkryds.
> - Randersvej og Grenåvej er de mest stærkt befærdede ruter omkring Århus, men 
> de var kun mærket som sekundære ruter (mens fx. Viborgvej uden for ringvejen 
> var primær).
> - Viborgvej og Silkeborgvej mellem ringvejen og Cereskrydset var kun tertiær, 
> og vi syntes at de var vigtigere end de andere tertiære vejer.
>
> Derfor har vi opvurderet førnævnte vejer således at de korresponderer bedre 
> med deres brug og form. Hvad angår skiltene: inddelingen i primær/sekundær/
> tertiær virker kun in Storbritannien (og endda der har de af og til nødt til 
> at vige fra de officielle inddeling), så vi skal nok tage vore egne 
> beslutninger, og jeg synes ikke (som underbygget ovenfor) at skilterne giver 
> en god inddeling
</snip>
Vi kan kun være enige om at vejnettets inddeling i primær- og 
sekundærruter er blevet temmelig ugennemtænkt i Århus, i takt med at de 
forskellige hovedveje er lagt udenfor byen. Jeg er dog bange for at vi 
gør mere skade end gavn for overskueligheden af kortet, hvis vi selv 
leger vejplanlæggere og opgraderer vejene efter for godt befindende.  
Diverse primær og sekundærruter uden rutenumre vil ikke just gøre det 
lettere for turister m.v. at finde vej gennem byen... Desuden åbner det 
for flere tolkninger af hvor vigtige veje er (*), så at give primære og 
sekundære veje fri til individuel vudering vil i mine øjne mangedoble 
problemet med konsistens i angivelserne af vejtyperne...

Med hensyn til dine konkrete eksempler, så vil jeg give dig ret i at den 
tidligere mærkning på OSM heller ikke har været helt konsistent. Nordre 
Ringvej burde kun have være primær hen til Randersvej, derefter tertiær 
ud mod Ringvejen/Grenåvej. Randersvej, Skanderborgvej og 
Åhavevej/Marselis Boulevard fra ringgade til ringvej burde være tertiær.

Mange Hilsner
Jakob Riis Josephsen

(* Jeg husker med gru en større oprydning på Djursland, hvor jeg 
nedgraderede en voldsom mængde 2 meter brede veje fra tertiary til noget 
mere passende)
More information about the Talk-dk mailing list