[Talk-dk] Primærruter

Kent B. Hansen kent at tpv.dk
Tir Apr 20 08:56:45 BST 2010


Hej alle,

Vi har tidligere diskuteret klassifikationen af vejene, og der er også
foretaget en omfattende oprydning omkring København, så OSM afspejler
den faktiske klassifikation  - prøv at søge lidt i arkivet:
http://groups.google.com/group/osm-dk

Jeg er af den overbevisning at de danske konventioner på Wiki'en:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Map_Features
SKAL følges - altså vejnumre <100 er primærruter og vejnumre >=100
sekundærruter. Stærkt trafikerede veje, som ikke er nummereret, kan
tildeles en tertiær klassifikation.

Undtagelsen er ringveje (O1, O2 osv.) som ikke rigtigt passer ind -
her mener jeg godt at primary/tertiary nogle gange kan retfærdiggøres.

Mvh.
Kent B. Hansen19. apr. 2010 19.15 skrev Freek <freek_osm at vanwal.nl>:
> On Monday 19 April 2010, Jakob Riis Josephsen wrote:
>> Jeg kan se at en del af indfaldsvejene til Århus er blevet opgraderet
>> til primærruter på osm, selv om de ikke er markeret med gule skilte ude
>> i virkeligheden, hvilke overvejelser ligger der bag den beslutning?
>
> I Århus-mødet I går har vi (Rasmus Vendelboe, Erik Klausen, (delvis) Morten
> Kjeldgaard og jeg) diskuteret denne sag og blevet enige om at den daværende
> situation var lidt mærkelig.
> - Nordre Ringgade skiftede farve på en betydningsløs vejkryds.
> - Randersvej og Grenåvej er de mest stærkt befærdede ruter omkring Århus, men
> de var kun mærket som sekundære ruter (mens fx. Viborgvej uden for ringvejen
> var primær).
> - Viborgvej og Silkeborgvej mellem ringvejen og Cereskrydset var kun tertiær,
> og vi syntes at de var vigtigere end de andere tertiære vejer.
>
> Derfor har vi opvurderet førnævnte vejer således at de korresponderer bedre
> med deres brug og form. Hvad angår skiltene: inddelingen i primær/sekundær/
> tertiær virker kun in Storbritannien (og endda der har de af og til nødt til
> at vige fra de officielle inddeling), så vi skal nok tage vore egne
> beslutninger, og jeg synes ikke (som underbygget ovenfor) at skilterne giver
> en god inddeling.
>
> Selvfølgelig er den nuværende situation også åben for diskussion, men så har
> vi ny et startpunkt :-)
>
> --
> Freek
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
More information about the Talk-dk mailing list