[Talk-dk] Primærruter

Freek freek_osm at vanwal.nl
Tir Apr 20 22:13:15 BST 2010


On Monday 19 April 2010, Jakob Riis Josephsen wrote:
> Vi kan kun være enige om at vejnettets inddeling i primær- og
> sekundærruter er blevet temmelig ugennemtænkt i Århus, i takt med at de
> forskellige hovedveje er lagt udenfor byen. Jeg er dog bange for at vi
> gør mere skade end gavn for overskueligheden af kortet, hvis vi selv
> leger vejplanlæggere og opgraderer vejene efter for godt befindende.
> Diverse primær og sekundærruter uden rutenumre vil ikke just gøre det
> lettere for turister m.v. at finde vej gennem byen... Desuden åbner det
> for flere tolkninger af hvor vigtige veje er (*), så at give primære og
> sekundære veje fri til individuel vudering vil i mine øjne mangedoble
> problemet med konsistens i angivelserne af vejtyperne...
>
> Med hensyn til dine konkrete eksempler, så vil jeg give dig ret i at den
> tidligere mærkning på OSM heller ikke har været helt konsistent. Nordre
> Ringvej burde kun have være primær hen til Randersvej, derefter tertiær
> ud mod Ringvejen/Grenåvej.

Og hvad så med Vejlby Ringvej og resten af Grenåvej? Sekundair fordi det er 
rute 505? Men så skal hele ringvejen være sekundair...

> Randersvej, Skanderborgvej og 
> Åhavevej/Marselis Boulevard fra ringgade til ringvej burde være tertiær.

Skal Randersvej altså være tertiær hele vejen til Søftenvej (og videre)?

Hvad er forskellen mellem Marselis Boulevard og resten af Ringgaden?

Sandsynligvis er vejnummere i OSM ikke helt korrekt omkring Århus (i hvert 
fald har Randersvej to forskellige mærker i de to retninger mellem ringvejen 
og ringgaden), men så skal vi først rette dem.  Jeg har ikke kigget nærmere 
på det, men jeg ved faktisk ikke hvordan men kan se hvilket nummer en rute 
har.  For eksempel på det vedlagte billede vises Cereskrydset fra 
Silkeborgvej mod vest.  Skiltene viser "Viborg, O1, 26" mod Viborgvej 
og "Silkeborg, 01, 15" mod Silkeborgvej, men det betyder ikke at Viborgvej og 
Silkeborgvej er begge del af 01 of hhv. rute 26 og 15?

Jeg har lige fundet det her kort:
http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/image.asp?type=image&id=245124
Hvis jeg forstår dig og Kent godt, så skal vi faktisk simpelthen kopiere deres 
rutetyper?  Så skal vi nok lave noget om...

-- 
Freek
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: p1050246_.jpg
Type: image/jpeg
Størrelse: 214357 bytes
Beskrivelse: ikke tilgængelig
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20100420/edf06f35/attachment.jpg>


More information about the Talk-dk mailing list