[Talk-dk] Primærruter

Jakob Riis Josephsen jakob at josephsen.com
Ons Apr 21 13:51:35 BST 2010


Et par kommentarer mere:


Freek skrev:
> On Monday 19 April 2010, Jakob Riis Josephsen wrote:
>  
>> Vi kan kun være enige om at vejnettets inddeling i primær- og
>> sekundærruter er blevet temmelig ugennemtænkt i Århus, i takt med at de
>> forskellige hovedveje er lagt udenfor byen. Jeg er dog bange for at vi
>> gør mere skade end gavn for overskueligheden af kortet, hvis vi selv
>> leger vejplanlæggere og opgraderer vejene efter for godt befindende.
>> Diverse primær og sekundærruter uden rutenumre vil ikke just gøre det
>> lettere for turister m.v. at finde vej gennem byen... Desuden åbner det
>> for flere tolkninger af hvor vigtige veje er (*), så at give primære og
>> sekundære veje fri til individuel vudering vil i mine øjne mangedoble
>> problemet med konsistens i angivelserne af vejtyperne...
>>
>> Med hensyn til dine konkrete eksempler, så vil jeg give dig ret i at den
>> tidligere mærkning på OSM heller ikke har været helt konsistent. Nordre
>> Ringvej burde kun have være primær hen til Randersvej, derefter tertiær
>> ud mod Ringvejen/Grenåvej.
>>   
>
> Og hvad så med Vejlby Ringvej og resten af Grenåvej? Sekundair fordi det er 
> rute 505? Men så skal hele ringvejen være sekundair...
>  
Vi bør vedtage om O1 og O2 er primære eller sekundære, og mærke dem 
konsekvent. - Her er der desværre ikke hjælp at hente ved at kigge 
skilte, da både O#-skilte med hvid og gul baggrund er at finde i 
bybilledet....

Lige en sidebemærkning: O2 er en halvcirkel fra Grenåvej i nord til 
Oddervej i syd, O1 er rent faktisk en ring. (Hverken den østlige ende 
af Nordre Ringgade, eller f. eks. Holme Ringvej, er O-ruter)
>  
>> Randersvej, Skanderborgvej og 
>> Åhavevej/Marselis Boulevard fra ringgade til ringvej burde være tertiær.
>>   
>
> Skal Randersvej altså være tertiær hele vejen til Søftenvej (og videre)?
>
>  
Nej, Randersvej er en del af rute 505 (og rute 180) fra Ring 2 og ud og 
er dermed sekundær.
> Hvad er forskellen mellem Marselis Boulevard og resten af Ringgaden?
>  
Ring 1 drejer fra Marselig Boulevard ved Johan Baunes plads og krydser 
her ind til Harald Jensens Plads
> Sandsynligvis er vejnummere i OSM ikke helt korrekt omkring Århus (i hvert 
> fald har Randersvej to forskellige mærker i de to retninger mellem ringvejen 
> og ringgaden), men så skal vi først rette dem. Jeg har ikke kigget nærmere 
> på det, men jeg ved faktisk ikke hvordan men kan se hvilket nummer en rute 
> har. For eksempel på det vedlagte billede vises Cereskrydset fra 
> Silkeborgvej mod vest. Skiltene viser "Viborg, O1, 26" mod Viborgvej 
> og "Silkeborg, 01, 15" mod Silkeborgvej, men det betyder ikke at Viborgvej og 
> Silkeborgvej er begge del af 01 of hhv. rute 26 og 15?
>  
De på billedet viste skilte er henvisningsskilte - bemærk den stiplede 
firkant/ring om rutenummeret.
> Jeg har lige fundet det her kort:
> http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/image.asp?type=image&id=245124
> Hvis jeg forstår dig og Kent godt, så skal vi faktisk simpelthen kopiere deres 
> rutetyper? Så skal vi nok lave noget om...
>  
Kortet du har fundet er ikke helt opdateret: Ruter 15 går nu af 
Herningmotorvejen-Motorvejskryds Århus Vest-Den Østjyske 
Motorvej-(kommende)Motorvejskryds Århus Nord-Djurslandsmotorvejen. Rute 
505 går nu Haldum(rute 511)-Søften-(drejer ved)Ringvejen-(drejer 
ved)Grenåvej-Skødstrup-Løgten(rute 587). Rute 505 vil, når vejarbejderne 
er færdige, komme til at forløbe parallelt med Djurslandsmotorvejen på 
den nye Søftenvej. Silkeborgvej er på strækningen ind til Ringvejen en 
del rute 195 og er dermed sekundær.
>  
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>  


Mange Hilsner
Jakob
More information about the Talk-dk mailing list