[Talk-dk] Svar: Re: Adresser over på hinanden

Morten Siebuhr sbhr at sbhr.dk
Fre Feb 12 08:28:23 GMT 2010


Peter Brodersen skrev:
> Hej,
> 
> Jeg stod for adresse-importen, og arbejder også for at få et mere
> opdateret datasæt. Det betyder også, at jeg ved en opdatering regner
> med at slette de adressepunkter, jeg har importeret fra KMS for at
> erstatte dem med et friskt sæt (der vel at mærke er mere præcist)
> 
> Det betyder, at eventuelle ændringer også kan blive overskrevet i den
> proces. Før næste import skal der dog lige gøres nogle tanker om
> eksisterende adresser, der er blevet modificeret med øvrige tags.
> 
> Så alt i alt er man velkommen til at flytte eksisterende punkter, men
> man kan meget vel have i baghovedet, at de alligevel bliver rettet på
> et tidspunkt og ens ændringer overskrevet. Der er derfor ingen grund
> til at bruge en stor arbejdsindsats på at prøve at gøre en masse
> punkter mere præcise.

Det er lidt sent at melde ud - jeg har i hvert fald flyttet en del af
dem rundt i Københavnsområdet.

Vil det være muligt at checke om adressepunkterne er flyttet, før du
sletter dem? Og, om muligt, springe de flyttede punkter over i den
efterfølgende import af ny data?


> Men hvis man lige går og er irriteret over nogle adressepunkters
> dårlige placering, så er man naturligvis velkommen til at flytte dem
> :-)
> 
> Det samme gør sig gældende fra andre eksterne datakilder, vi kunne
> forventes at importere med faste mellemrum, fx stoppesteder. Også her
> kan man godt flytte dem, hvis det giver mere mening, men igen
> risikerer man at ens ændringer bliver overskrevet ved næste import.

Er det en officiel OSM-politik, jeg har overset?


> Idet der findes offentlige adresse-webservices (AWS) overvejer jeg at
> lave et simpelt web-script, hvor man blot indtaster en adresse (eller
> et OSM-node-id), hvorefter en frisk og præcis koordinat bliver hentet
> fra AWS, og noden opdateret eller oprettet. Så kan vi da hurtigt få
> rettet en håndfuld af de forkerte placeringer på en mere systematisk
> måde, indtil vi har fået aftaler om et samlet datasæt på plads.

Jeg har også fundet AWS for nylig, og havde tanker i samme retning.
Dog bed jeg mærke i at de ikke nævner nogen betingelser for brugen, ud
over at den er 'fri'. IMHO skal det præciseres lidt...

-- 
Morten Siebuhr
<sbhr at sbhr.dk>
More information about the Talk-dk mailing list