[Talk-dk] Svar: Re: Adresser over på hinanden

Claus Hindsgaul claus.hindsgaul at gmail.com
Fre Feb 12 10:02:02 GMT 2010


Ja, det er jo klart ærgerligt at folk har brugt tid på at forbedre disse
data uden at vide, at de ville blive opdateret (erstattet) senere.

Vi kommer vel ikke udenom at friske data vil være de bedste(?).

Indeholder databasen indikationer om, hvorvidt de enkelte adresser er
endeligt placeret eller midlertidigt (upræcist) placeret ifbm. f.ek.s
udstykning? I så fald kan du måske blot undlade at opdatere punkter, der er
markeret som i sidste kategori?

Under alle omstændigheder kunne næste upload af KMS-data (samt stoppesteder
benzinstationer o.lign) evt. indeholde kommentarfelter i alle nodes a'la
"Node is updated from external database. Edits will be overwritten during
updates". Eventuelt med tilføjelsen "Delete this comment to block future
database updates"

Claus

Den 12. feb. 2010 01.28 skrev Peter Brodersen <peter at ter.dk>:

> Hej,
>
> Jeg stod for adresse-importen, og arbejder også for at få et mere
> opdateret datasæt. Det betyder også, at jeg ved en opdatering regner
> med at slette de adressepunkter, jeg har importeret fra KMS for at
> erstatte dem med et friskt sæt (der vel at mærke er mere præcist)
>

-- 
-- 
Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul
Edvard Thomsens Vej 19, 5. th
DK-2300 KBH S
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20100212/16a3531f/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list