[Talk-dk] Svar: Re: Adresser over på hinanden

Carsten Nielsen list_reply at toensberg.dk
Fre Feb 12 16:25:36 GMT 2010


Claus Hindsgaul skrev:
> > Vi kommer vel ikke udenom at friske data vil være de bedste(?).
>   
Det er der nu ikke helt enighed ude i den store verden, nogle mener at
masse imports er direkte af det onde, da det ødelægger
motivationen for de lokale mappere som i virkeligheden er dem der driver
OSM. se bl.a. 
http://fakestevec.blogspot.com/2010/01/mappers-are-expendable.html

Jeg mener dog også at Import er på sin plads i nogle situationer, men
ikke hvis det er på bekostning af den indsats
vi har lagt eller fremover vil lægge i at mappe lokalt.

ablansinger / Carsten


More information about the Talk-dk mailing list