[Talk-dk] Svar: Re: Adresser over på hinanden

Morten Siebuhr sbhr at sbhr.dk
Fre Feb 12 17:14:05 GMT 2010


On Fri, 2010-02-12 at 16:36 +0100, Carsten Nielsen wrote:
> Morten Siebuhr skrev:
> > Både ja og nej. Det vil selvfølgeligt være rar information, men med
> > den størrelse import KMS-data nu engang er, bliver det nok lidt stort
> > at arbejde med. Måske et link til en Wiki-side om pågældende import?
> >   
> Er man i stand til at lave et script der importere så er man nok også i
> stand til at lave det så det ikke importerer ukritisk.
> Så det med at det er er stort arbejde holder vist ikke.
> I øvrigt har dette emne været diskuteret hyppigt på mailing listen
> OMS-talk da der er samme problem stilling med TIGER import i USA.

Jeg tænkte ikke må mængden af noder &c., men på mængden af tekst (a la
hvad Claus foreslog), der skulle puttes i hver node.

> [...]


-- 
Morten Siebuhr
<sbhr at sbhr.dk>
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Størrelse: 3297 bytes
Beskrivelse: ikke tilgængelig
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20100212/f4a40456/attachment.bin>


More information about the Talk-dk mailing list