[Talk-dk] Svar: Re: Adresser over på hinanden

Peter Brodersen peter at ter.dk
Fre Feb 12 19:28:09 GMT 2010


Hej,

2010/2/12 Carsten Nielsen <list_reply at toensberg.dk>:
> Jeg mener dog også at Import er på sin plads i nogle situationer, men
> ikke hvis det er på bekostning af den indsats
> vi har lagt eller fremover vil lægge i at mappe lokalt.

Det er en svær balance.

På den ene side er det let nok at bede folk om at bruge energi, hvor
man får mest ud af den (og det er ikke nødvendigvis at placere 2.3
mio. adresser manuelt, hvis informationerne kan komme andetsteds fra).
På den anden side er der tale om frivilligt arbejde, hvor det at folk
har lyst til at bruge tid i det hele taget er af det gode.

Det samme kan ses på Wikipedia og open source-projekter, hvor folk
ofte skriver og koder de ting, der interesserer dem. Det kan så give
en skævvridning i balancen (fx længden af Star Wars-artikler vs
artikler om brystkræft).

Dog er der også problemstillingen på Wikipedia med at folk føler
ejerforhold over "deres" artikler, og at man bør bevare ånden i den
oprindelige forfatters vinkling af hensyn til den oprindelige
forfatters fortsatte engagement entusiasme.

Slutteligt er der "sunk cost"-dilemmaet, hvor man binder sig op på, at
hvis man har brugt en lang række ressourcer på noget, så skal de
ressourcer bruges, selv om de kan erstattes af andre og måske bedre
ressourcer.

Jeg vil frygte at gøre det her til en "mennesket mod
maskinen"-problemstillingen, hvor man ikke må rette en postkasse, for
"computeren ved bedre", og en sådan ændring altid vil blive rettet
tilbage igen, selv om der åbenlyst er tale om en korrekt rettelse.
Derfor handler det som postet i mit tidligere indlæg om datakvaliteten
i det hele taget.


Men alt andet lige må vi også se, om hvor stort, det reelle problem
er. Før dataimport kan det fx gøres ved at tjekke:

- Hvor mange tidligere importerede punkter er rent faktisk blevet
rettet i mellemtiden?
- Hvor mange af disse rettelser er bedre end de nye informationer?

Vi kan meget vel ende i en transparent situation, hvor der ikke er
noget problem:
(1) KMS-adresser er blevet importeret med en vis upræcision
(2) Nogle forkerte adresser flyttes til mere præcise positioner
(3) OSAK-adresser importeres. De forkerte KMS-adresser fra (1) er nu
præcise, og de manuelt flyttede adresser fra (2) vil alligevel have
den samme placering som de nye adresser.

- Peter Brodersen
More information about the Talk-dk mailing list