[Talk-dk] Svar: Re: Adresser over på hinanden

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Lør Feb 13 00:13:06 GMT 2010


On 12/02/2010, at 01.28, Peter Brodersen wrote:

> Jeg stod for adresse-importen, og arbejder også for at få et mere
> opdateret datasæt. Det betyder også, at jeg ved en opdatering regner
> med at slette de adressepunkter, jeg har importeret fra KMS for at
> erstatte dem med et friskt sæt (der vel at mærke er mere præcist)

I mange tilfælde er KMS punkterne blevet genbrugt til at markere f.ex.  
cafeer, supermarkeder mm. Det vil være meget uheldigt at overskrive  
noderne uden at tjekke om der er tilført yderligere data.

Jeg har enkelte steder flyttet KMS knuderne hvis de har være placeret  
forkert, i sådanne tilfælde har jeg ganske enkelt ændret source:KMS  
til source:survey.

-- Morten

More information about the Talk-dk mailing list