[Talk-dk] navnedisputs

Lasse Luttermann luttermann at silenzio.dk
Tir Jun 1 16:24:45 BST 2010


Ville det være helt hen i været at kalde vejen det den hedder (HF 
Dybkjær), det er jo bestemt af kommunen. Men så lade området have det 
primærnavn som de selv har valgt - altså den sandhed man kan se når man 
står i Århus (Brevduekolonien Dybkjær).

- Lasse

On 2010-06-01 16:56, Morten Jagd Christensen (MJC) wrote:
> Som regulær newbie inden for OSM (siden september 09) har jeg
> følgende kommentar:
> Fra et kontrolfreak perspektiv ville jeg helst have at det var det 
> officielle navn der galt, men
> kan godt se konflikten i at skiltet siger noget andet:
> 1) Lad os sige at jeg skal finde brevdueforeningen. Jeg vil nok slå op 
> i et officielt register og dernæst indtaste
> navnet i OSM søgefeltet for at finde placeringen på kortet. Her er det 
> naturligvis vigtigt at i det mindste
> det officielle navn er med i metadata.
> 2) Når man så kører forbi foreningen på sin cykel og mapper området og 
> ser en
> uoverensstemmelse vil det kunne give anledning til gentagne 
> diskussioner om dette emne.
> 3) Foreningers navne kan jo ændres indimellem af forskellige årsager, 
> og tit vil der ikke følge en
> skilteændring med.
> Kort sagt er det under alle omstændigheder noget rod - uanset metoden. 
> Spørgsmålet er
> om ikke vi kan antage at det i praksis drejer sig om få tilfælde hvor 
> det er et problem?
> Hvis den antagelse er korrekt er det i praksis måske ikke så vigtigt?
> Som nævnt udtaler jeg mig med ringe autoritet og min mening skal nok ikke
> vægtes for højt hvis der skal tælles stemmer op.
> mvh
> Morten Jagd Christensen
>
> ------------------------------------------------------------------------
> *From:* talk-dk-bounces at openstreetmap.org 
> [mailto:talk-dk-bounces at openstreetmap.org] *On Behalf Of *Peter Brodersen
> *Sent:* Tuesday, June 01, 2010 1:52 AM
> *To:* OpenStreetMap Denmark
> *Subject:* Re: [Talk-dk] navnedisputs
>
> Hej,
>
> Jeg er selv stor fan af de officielle navne. OSM Map Features-siden 
> nævner dog:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Naming
>
> ==
> The common default name. (Note: For disputed areas, please use the 
> name as displayed on e.g. street signs for the name tag. Put all 
> alternatives into either localized name tags (e.g. name:tr/name:el) or 
> the variants (e.g. loc_name/old_name/alt_name). Thank you.)
> ==
>
> Så ud fra denne beskrivelse bør det være skiltet - dvs. 
> "Brevduekolonien Dybkjær", som er det primære navn. Vi laver 
> observationer ud fra, hvordan verden ser ud.
>
> Jeg tror, jeg personligt (hvis jeg skulle lave reglerne) ville bytte 
> om på hvad, der var "name" og hvad som skulle være "alt_name", men jeg 
> synes at ovennævnte bemærkning er rimeligt klar. Så den vil jeg 
> henholde mig til.
>
> Det er dog ikke noget, jeg i øvrigt har en markant holdning til.
>
> - Peter Brodersen
>
> 2010/5/31 Rasmus Vendelboe <r.vendelboe+osm at gmail.com 
> <mailto:r.vendelboe%2Bosm at gmail.com>>
>
>   Hej OSM'ere,
>
>   I forbindelse med oprydning i haveforeningerne i 'mit' område
>   omdøbte jeg kolonihaveforeningen her [1] fra name=Brevduekolonien
>   Dybdahl til name=Haveforeningen Dybkjær, alt_name=Brevduekolonien
>   Dybkjær. Under alle omstændigheder var det oprindelige navn
>   forkert. Det går dog Mok0 meget på, at det primære navn ikke
>   længere er 'Brevduekolonien Dybkjær' men nu er 'Haveforeningen
>   Dybkjær'. Her kommer I ind i billedet, for hjælp søges til at
>   afgøre en simpel navnedisputs, som essentielt omhandler hvilken
>   rangorden vi ønsker i navngivningen af områder og steder.
>
>
>   * Mok0s indsigelse, for at stedet primært bør kaldes
>   Brevduekolonien, er: at haveforeningen har opsat et skilt ved
>   indgangen hvorpå navnet står [2]. OSM primært bør tage
>   udgangspunkt i, at beskrive virkeligheden på stedet.
>
>   * Rasmusv's indsigelse, for at stedet primært bør
>   kaldes Haveforeningen Dybkjær, er: at det ifølge Erhvers &
>   Byggestyrelsens/Kort & Matrikelstyrelsens data (AWS) [3] hedder
>   Haveforeningen Dybkjær. At stedet ifølge Kolonihaveforbundet for
>   Danmark [4] hedder Haveforeningen Dybkjær. At stedet hedder
>   Haveforeningen Dybkjær i de lokalplaner Århus Kommune har
>   udarbejdet for området. Samlet set bør de officielle som
>   semi-officielle kilder veje tungere end uofficielle skilte i
>   området. Det er vigtigst for kortet vi prioterer rigtige navne
>   over lokale øgenavne, fordi tingene nu engang hedder sådan i den
>   formelle omgangstone som et kort er i.
>
>
>   Jeg er ret afklaret med hvad jeg vil, men da det her er et
>   fællesprojekt, så bøjer jeg mig selvfølgelig hvis jeg bliver stemt
>   hjem.
>
>
>
>
>
>   [1]
>   http://www.openstreetmap.org/?lat=56.180116&lon=10.177082&zoom=18&layers=B000FTF
>   <http://www.openstreetmap.org/?lat=56.180116&lon=10.177082&zoom=18&layers=B000FTF>
>   [2] Se vedhæftede figur
>   [3] Kig på nodernes metadata
>   [4] http://80.62.38.231/khf/HFListe.asp?AMT_Nr=50&Kreds_Nr=06
>   <http://80.62.38.231/khf/HFListe.asp?AMT_Nr=50&Kreds_Nr=06>
>
>
>
>
>   Med venlig hilsen
>   Rasmus Vendelboe
>
>   _______________________________________________
>   Talk-dk mailing list
>   Talk-dk at openstreetmap.org <mailto:Talk-dk at openstreetmap.org>
>   http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>  

-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20100601/752c8d1f/attachment.html>
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Størrelse: 3447 bytes
Beskrivelse: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20100601/752c8d1f/attachment.bin>


More information about the Talk-dk mailing list