[Talk-dk] Brug af plantegninger af Århus Universitetshospital Århus Sygehus på OSM

Rasmus Vendelboe r.vendelboe+osm at gmail.com
Man Mar 1 12:58:52 GMT 2010


Hej OSM'ere,

Jeg har, på vegne af os danske OSM-brugere, indhentet tilladelse fra Århus
Universitetshospital Århus Sygehus til, at inkludere deres skitserede
plantegninger over deres tre matrikler i OSMs datasæt. Der er umiddelbart
nogle små uregelmæssigheder i skitserne som jeg, skal have styr på før jeg
inkorporerer data, men min umiddelbare vurdering er, at det ikke er noget
reelt problem når jeg lige har kigget på sagerne on-site igen.Med venlig hilsen
Rasmus


---------- Forwarded message ----------
From: Jakob Eriksen <jakoerik[at]rm.dk>
Date: 2010/3/1
Subject: VS: Anmodning om brug af plantegninger af Århus
Universitetshospital Århus Sygehus på openstreetmap.org
To: "r.vendelboe at gmail.com" <r.vendelboe[at]gmail.com>
Cc: Thomas Balle Kristensen <tbk[at]aarhus.rm.dk>


 *Kære **Rasmus Vendelboe,*openstreetmap.org er velkommen til at bruge plantegninger af Århus
Universitetshospital, Århus Sygehus under forudsætning af, at sygehuset er
uden ansvar eller forpligtelser i forbindelse med vedligeholdelse/opdatering
af de anvendte data.Oversigtskort over de tre matrikler kan findes her:

http://www.aarhussygehus.dk/patient/v%c3%a6rd+at+vide/n%c3%a5r+du+skal+indl%c3%a6gges/kort
?På denne hjemmeside vil ændringer i de fysiske rammer løbende blive
opdateret.*Med venlig hilsen*

* *

*Jakob Eriksen***

Tel. +45 8949 4599

Planlægningsafdelingen ▪ Århus Sygehus

Nørrebrogade 44, Bygning 4, 1. sal ▪ DK-8000 Århus C
 ------------------------------

*Fra:* r.vendelboe[at]gmail.com <r.vendelboe at gmail.com> [mailto:
r.vendelboe[at]gmail.com <r.vendelboe at gmail.com>] *På vegne af *Rasmus
Vendelboe
*Sendt:* 21. januar 2010 20:38
*Til:* Århus - Sygehus
*Emne:* Anmodning om brug af plantegninger af Århus Universitetshospital
Århus Sygehus på openstreetmap.orgKære Århus Universitetshospital Århus Sygehus,

Jeg skriver til jer på vegne af det danske community af
openstreetmap.org-brugere [1]. Jeg vil anmode om, at få lov til at bruge
plantegningerne af Århus Universitetshospital Århus Sygehus’ tre matrikler
(Nørrebrogade 44, Tage-Hansens Gade 2 og P.P. Ørumsgade 11) [2] til at
aftegne og derved tilføje bygningerne til openstreetmap.orgs (OSM) datasæt.OSM projektet startede i 2005 i England for at skabe en database med frit
tilgængelige kortdata. Projektet kan bedst beskrives som en kortdata-pendant
til wikipedia.org, omend organisationerne bag ikke har noget med hinanden at
gøre. Kortet fremstilles af OSMs egne brugere, som også sørger for
validiteten af kortet. Målet er, at fremstille verdens bedste kort og stille
kortdata tilrådighed for alle under en fri licens. Altså at gøre for
kortdata, hvad wikipedia.org har gjort for leksikadata. Alle landeprojekter
er ikke lige langt. Tyskland- og Nederlande-projekterne har i dag kort af en
absolut topkvalitet [3]. Så langt er vi endnu ikke i Danmark, men vi
arbejder på det og på dagsbasis kan man se kortet udvikle sig til det bedre.
En af de ting vi kortlægger er bl.a. bygninger. En af de måder vi hurtigt og
let måde får udviklet kortet på er ved at inkludere eksisterende datasæt
eller kortmateriale. De er både præcise og lette at vedligeholde.OSM frigiver alle data, som lægges ind i OSMs database, under Creative
Commons licensen i den udgave som hedder CC-BY-SA version 2.0 [4]. Den
giver, kort fortalt, alle (I) ret til at kopiere, fremvise og
videre-distribuere data, samt (II) ret til at fremstille afledte værker,
såfremt (III) de fortæller hvor data stammer fra, og (IV) frigiver de data
der er lagt “ovenpå” under en lignende kompatibel fri licens. Med andre ord,
bruger man dataene, indgår man i et stort fælles projekt om at forædle
dataene. Således fraskriver i jer jeres eksemplarfremstillingsret over det
donerede datasæt, men i metadata vil OSM kunne henvise til ophavet af
bygningsdata. OSM er omhyggelig med at indhente tilladelser før eksterne
data indkorporeres i databasen, derfor denne anmodning om at må benytte
data.Når det er skrevet, kan jeg ikke forestille mig, at dette skulle indebære et
praktisk eller virksomhedsmæssigt problem for jer. Konsekvenserne ved en
frigivelsen af datasættet er manglende egen kontrol med videre brug af
datasættet, men fordelen er klar: Vi kan på openstreetmap.org bringe
datasættet ud til flere personer og gøre det lettere for besøgende at finde
rundt på Århus Universitetshospital for udefrakommende personer. Vi let
kunne sørge for dataen er præcis og opdateret. Informationerne vil bagefter
kunne ses på openstreetmap.org og f.eks. benyttes på en GPS-enhed. I vil
ligeledes have fri mulighed for selv at benytte OSMs kortdata såfremt det
skulle have interesse. I Århus har jeg tidligere indtegnet Aarhus
Universitets bygninger [5] hvilket giver en ide om hvordan Århus
Universitetshospital Århus Sygehus kan blive repræsenteret på kortet.Med håbet om positiv respons.

Med venlig hilsen,

Rasmus Vendelboe

[1] http://www.openstreetmap.org

[2] Plantegninger som forefindes på webaddresserne:

     Nørrebrogade 44: http://www.aarhussygehus.dk/patient/v
ærd+at+vide/når+du+skal+indlægges/kort/nørrebrogade?

     Tage-Hansensgade 2:
http://www.aarhussygehus.dk/patient/værd+at+vide/når+du+skal+indlægges/kort/tage-hansens+gade<http://www.aarhussygehus.dk/patient/v%C3%A6rd+at+vide/n%C3%A5r+du+skal+indl%C3%A6gges/kort/tage-hansens+gade>
?

     P.P. Ørumsgade 11: http://www.aarhussygehus.dk/patient/v
ærd+at+vide/når+du+skal+indlægges/kort/pp-c8-+ørumsgade?

[3] Se f.eks. Berlin på
http://www.openstreetmap.org/?lat=52.51441&lon=13.35971&zoom=15&layers=B000FTF

[4] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.da

[5]
http://www.openstreetmap.org/?lat=56.16717&lon=10.20262&zoom=17&layers=B000FTF
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20100301/534a7f4f/attachment.html>
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: image002.jpg
Type: image/x-citrix-jpeg
Størrelse: 3923 bytes
Beskrivelse: ikke tilgængelig
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20100301/534a7f4f/attachment.bin>
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: image002.gif
Type: image/gif
Størrelse: 1536 bytes
Beskrivelse: ikke tilgængelig
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20100301/534a7f4f/attachment.gif>
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: image003.gif
Type: image/gif
Størrelse: 1536 bytes
Beskrivelse: ikke tilgængelig
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20100301/534a7f4f/attachment-0001.gif>
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: image001.jpg
Type: image/x-citrix-jpeg
Størrelse: 38814 bytes
Beskrivelse: ikke tilgængelig
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20100301/534a7f4f/attachment-0001.bin>


More information about the Talk-dk mailing list